نشریه علوم و مهندسی سطح نمایه شده در ISC از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و تنها نشریه علمی پژوهشی در زمینه مهندسی سطح است که مورد تائید همکاران محترم پژوهشی در دانشگاه و صنعت می باشد. مقالات این نشریه در سالهای اخیر بعنوان مقالات معتبر مورد توجه بوده است. اعضای هیات تحریریه از توانمندترین اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر به اعتبار ویژه این نشریه افزوده است. توسعه فعالیتهای علمی در زمینه مهندسی سطح و دستاوردهای برجسته در این زمینه، نشریه علوم و مهندسی سطح را کمک نموده است که به عنوان ارگان جامع فعالیتهای مهندسی سطح تلقی گردد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 44، تابستان 1399 

2. بررسی اثر افزودن NiTi بر مقاومت به خوردگی داغ پوشش سد حرارتی زیرکونیایی پایدار شده با ایتریا

نوشین منصوری نژاد؛ میلاد بهامیریان؛ محمد فرویزی؛ کوروش شیروانی؛ محمدرضا رحیمی‌پور؛ منصور رضوی


3. ارزیابی خواص نوری و ساختاری لایه نازک کربن آمورف گرافیتی انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی در انرژی یون متفاوت

الهام محقق پور؛ مجید مجتهدزاده لاریجانی؛ مرجان رجبی؛ رضا غلامی پور؛ شهاب شیبانی