بررسی ریز ساختار و خواص سطحی کامپوزیت سطحی فولاد 14 St تقویت شده با ذرات نانوساختار پایه آهنی ساخته شده به روش فرایند همزن اصطکاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در تحقیق حاضر،  از روش فرایند همزن اصطاکی برای ساخت کامپوزیت سطحی با حضور ذرات نانو ساختار پایه آهنی Fe48Cr18Mo7Nb6C4B16Y1  استفاده شد. به همین منظور، یک ابزار مخروطی شکل از جنس پایه تنگستن کاربید و همچنین سرعت‌ طولی و چرخشی به ترتیب  mm/min 100 و rpm800 استفاده شد. ریزساختار، خواص سطحی و سختی کامپوزیت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده از سختی، حاکی از افزایش سختی به دلیل حضور ذرات تقویت کننده در کامپوزیت و بهبود ریزساختاری سطح فولاد بر اثر فرایند همزن اصطکاکی بود. بررسی رفتار سایشی کامپوزیت نشان از افزایش قابل توجه مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی نسبت به زمینه فولادی تقویت نشده دارد. همچنین بررسی سطوح سایش نشان داد که مکانیزم غالب سایش، در زمینه فولادی تقویت نشده، سایش تورقی است که با کامپوزیت سازی در سطح، مکانیزم غالب به سایش خراشان ملایم تبدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها