داوران

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی
عبدالمجید اسلامی m.eslami@cc.iut.ac.ir
محمد مهدی وردیان mmverdian@gmail.com
پیمان طاهری p.taheri@tudelft.nl
مسعود عطاپور m.atapour@cc.iut.ac.ir
سید احسان میرصالحی mirsalehi@aut.ac.ir
محمد حسین میر باقری smhmirbagheri@aut.ac.ir
فرزاد محبوبی mahboubi@aut.ac.ir
فخرالدین اشرفی زاده ashrafif@cc.iut.ac.ir
سید رحمان حسینی hosseinisr@mut-es.ac.ir
سعید رستگاری rastegari@iust.ac.ir
فریده طباطبایی f.tabatabaei@ma.iut.ac.ir
میر فاسم حسینی mirghasem@yahoo.com
مجید جعفری majid_jafari@ma.iut.ac.ir
کوروش جعفرزاده kjafarzadeh@gmail.com
علی دوست محمدی alidstm@gmail.com
محمدرضا سائری saeri_mohammad@yahoo.com
انوشه زرگر anosh_zargar@yahoo.com
سعیدرضا بخشی bakhshisr@mut-es.ac.ir
شاهین خامنه اصل khameneh@tabrizu.ac.ir
فرهاد شهریاری shahriari@sutech.ac.ir
محمد قربان پور ghorbanpour@uma.ac.ir
علی اصغر حسینی hos-a-p1@umz.ac.ir
هادی سلامتی salamati@cc.iut.ac.ir
پرویز کاملی kameli@cc.iut.ac.ir
غلامرضا نبیونی g-nabiyouni@araku.ac.ir
رضا اولادی oladi@ut.ac.ir
علی عبدالخانی abdolkhani@ut.ac.ir
اصغر طارمیان tarmian@ut.ac.ir
محمد آزاد فلاح adfallah@ut.ac.ir
محسن سلیمانی m.soleimani@cc.iut.ac.ir
سیما فاخران اصفهانی fakheran@cc.iut.ac.ir
حمیدرضا عابدی hamidreza3239@yahoo.com
محمد حسین فتحی fathi@cc.iut.ac.ir
وجیهه مرتضوی v_mortazavi@dnt.mui.ac.ir
شیوا مرتضوی sh_mortazavi@dnt.mui.ac.ir
یحیی پالیزدار y.palizdar@merc.ac.ir
سهراب سنجابی sanjabi@modares.ac.ir
فتح الله کریم زاده karimzadeh_f@cc.iut.ac.ir
مژگان باقری m.bagheri@merc.ac.ir
نیما تقوی نیا taghavinia@sharif.edu
حمید امیدوار omidvar@aut.ac.ir
اسلام رنجبر نوده islam_ranjbar@aut.ac.ir
حمیدرضا هوشیارمنش hamidreza.hoshyarman@ucalgary.ca
صالح اکبر زاده s.akbarzadeh@cc.iut.ac.ir
حامد معصومی h.masoumi@me.iut.ac.ir
سعید کرباسی karbasi@med.mui.ac.ir
مهدی ملایی mmolaei8@gmail.com
مهدی رنجبر ranjbar@cc.iut.ac.ir
مهشید خرازیها kharaziha@cc.iut.ac.ir
مهدی ابراهیمیان m.ebrahimian@eng.ui.ac.ir
علیرضا ذاکر مشفق moshfegh@sharif.edu
رضا شجاع رضوی shoja_r@mut-es.ac.ir
بهروز موحدی movahedi@surfacesociety.ir
بهنام لطفی behnaml@yahoo.com
حمیدرضا سلیمی hrjazi@cc.iut.ac.ir
علیرضا صبور روح اقدم sabour01@modares.ac.ir
چنگیز دهقانیان cdehghan@ut.ac.ir
علی اشرفی ashrafi@cc.iut.ac.ir
شهرام علیرضایی shahram79ir@yahoo.com
کریم زنگنه مدار zangenek@yahoo.com
شهره خرسند sh_khorsand@yahoo.com
سحر صالحی salehi512@gmail.com
اکبر اسحاقی eshaghi.akbar@gmail.com
کیوان رئیسی k_raeissi@cc.iut.ac.ir
فرید نعیمی farid.naeimi@gmail.com
آرش فتاح الحسینی arash.fattah@gmail.com
شمس الدین میردامادی mirdamadi@iust.ac.ir
محمود حیدرزاده سهی mhsohi@ut.ac.ir
شهرام خیراندیش kheirandish@iust.ac.ir
زهره صادقیان z.sadeghian@scu.ac.ir
کوروش شیروانی koush1@yahoo.com
ساسان یزدانی yazdani@sut.ac.ir
محمدرضا ابوطالبی mrezab@iust.ac.ir
سیروس جواد پور sirus.javadpour@gmail.com
سید محمد موسوی خوئی mmousavi@aut.ac.ir
سعیدرضا الله کرم akaram@ut.ac.ir
احمد کرمانپور ahmad_k@cc.iut.ac.ir
رحیم اعرابی جشوقانی rahimarabi@gmail.com
علی مالکی maleki110@cc.iut.ac.ir
ایرج کاظمی نژاد i.kazeminezhad@scu.ac.ir
مهدی دادفر m.dadfar@ma.iut.ac.ir
مرتضی مظفری mozafari@sci.ui.ac.ir
رسول اژئیان rasul_aj@iust.ac.ir
سید مهران نحوی mehran.nahvi@cc.iut.ac.ir
کامران امینی k.amini@iaumajlesi.ac.ir
احمد منشی ahmon2004@yahoo.com
مهدی رفیعی m.rafiei@ma.iut.ac.ir
حسین ادریس h-edris@cc.iut.ac.ir
علیرضا اکبری akbari@sut.ac.ir
یاسر هاشم زاده y.has49@yahoo.com
مهدی هدایتی me.hedayati@gmail.com
روح الله باقری bagheri@cc.iut.ac.ir
حسین نازک دست nazdast@aut.ac.ir
احمدرضا راستکار a_rastkar@sbu.ac.ir
بنیامین یارمند byarmand@merc.ac.ir
علیرضا فدائی تهرانی mcjaft@cc.iut.ac.ir
مائده السادات ضوئی m.zoei@modares.ac.ir
مرتضی شمعانیان shamanian@cc.iut.ac.ir
بهروز بیدختی beidokhti@um.ac.ir
مرد علی یوسف پور myousefpor@semnan.ac.ir
رضا سلطانی rsoltani@ut.ac.ir
سعید صلواتی saeed.salavati@ma.iut.ac.ir
امید مهربانی mehrabanomid@gmail.com
مریم احتشام زاده ehtesham@uk.ac.ir
محمد علی گلعذار golozar@cc.iut.ac.ir
محمود پیکری paykary@yahoo.com
علی اصغر سرابی داریانی sarabi@aut.ac.ir
محمود پاکشیر pakshir@shirazu.ac.ir
مهدی جاویدی mjavidi@shirazu.ac.ir
منصور رهسپار mansour.rahsepar@gmail.com
محمدحسین‌ توکلی‌ mht@basu.ac.ir
حسن عبداله پور habd@semnan.ac.ir
احمد کمپانی kompany@um.ac.ir
اکبر زنده نام a-zendehnam@araku.ac.ir
میروحید حسینی mv.hosseini@znu.ac.ir
بابک شکری b-shokri@sbu.ac.ir
ساجده محمدی عارف mohamadiaref@tabrizu.ac.ir
باقر اصلی بیکی b.aslibeiki@tabrizu.ac.ir
غلامرضا گردانی gordani@gmail.com
سید فرشید کاشانی بزرگ fkashani@ut.ac.ir
مهدی دیواندری divandari@iust.ac.ir
محسن بدرسمای mohsen.badrossamay@cc.iut.ac.ir
محمود فرزین farzin@cc.iut.ac.ir
عبداالحمید جعفری jafari@mail.uk.ac.ir
محسن گلزار شهری mgshahry@yahoo.com
مصطفی میرجلیلی mirjalili@um.ac.ir
ناصر کنعانی kanani.berlin@gmail.com
علیرضا ذاکری zakeria@iust.ac.ir
محمد علی وساقی vesaghi@sharif.edu
صابر فرجامی شایسته saber@guilan.ac.ir
یاشار عزیزیان کلاندرق azizian@uma.ac.ir
عباس آذریان abas.azarian@gmail.com
یوسف کمالی y_kamali@uma.ac.ir
محمد ژیانی mzhiani@cc.iut.ac.ir
علی اصغر انصافی ensafi@cc.iut.ac.ir
ابوالقاسم دولتی dolati@sharif.edu
احمد علی آماده amadeh@ut.ac.ir
ناصر محمدی mohamadi@aut.ac.ir
رضا ثابت داریانی sabetdariani@gmail.com
مرتضی صادقی m-sadeghi@cc.iut.ac.ir
خسرو فرمنش kfarmanesh@gmail.com
فرناز نقی زاده f.naghizadeh@gmail.com
مجید قریشی ghoreishi@kntu.ac.ir
محمدرضا احمدزاده ahmadzadeh@cc.iut.ac.ir
محمود مرادی moradi.malayeru@gmail.com
حسن فرهنگی h.farhangi@ut.ac.ir
عبدالرضا سیم چی simchi@shrif.edu
فرشاد اخلاقی fakhlagh@ut.ac.ir
مرتضی تمیزی فر tamizifar@iust.ac.ir
عبدالرضا سلطانی پور soltanipour@outlook.com
علی فرزادی farzadi@aut.ac.ir
علی زینل همدانی hamadani@cc.iut.ac.ir
منصور سلطانیه mansour_soltanieh@iust.ac.ir
مسعود مصلایی پور mosal@yazd.ac.ir
محمد پسندیده فرد mpfard@um.ac.ir
نادر پروین nparvin@aut.ac.ir
مریم کرباسی m_karbasi@cc.iut.ac.ir
علی سعیدی a.saidi@cc.iut.ac.ir
حمیدرضا رضایی hrezaie@iust.ac.ir
محمد حسین عنایتی ena78@cc.iut.ac.ir
حمید خرسند hkhorsand@kntu.ac.ir
حسن ثقفیان لاریجانی saghafian@iust.ac.ir
شیدا لباف s.labbaf@cc.iut.ac.ir
احمد ایران نژاد irannejhad@uk.ac.ir
صفورا شاهزمانی safoora_shahzamani@yahoo.com
ابراهیم قاسمی eghasemi@icrc.ac.ir
محمد شاهدی shahedim@cc.iut.ac.ir
ناصر همدمی hamdami@cc.iut.ac.ir
علی دولت آبادی ali.dolatabadi@concordia.ca
محمدرضا رحیمی‌پور m-rahimi@merc.ac.ir
فریبا طرسی f_tarasi@yahoo.com
آرش حنیفی a.hanifi@gmail.com
احمد اسدی نژاد asadinezhad@cc.iut.ac.ir
طیبه بهزاد tbehzad@cc.iut.ac.ir
امیر عبدالملکی abdolmaleki@cc.iut.ac.ir
قدرت اله هاشمی مطلق ghmotlagh@ut.ac.ir
زینب فرشته fereshte_zeinab@yahoo.com
محمدرضا طرقی نژاد toroghi@cc.iut.ac.ir
احمد رضاییان a.rezaeian@cc.iut.ac.ir
محمود سلیمی salimi@cc.iut.ac.ir
محمود کدخدایی kadkhodaei@cc.iut.ac.ir
مجید سید صالحی seyedsalehi@kntu.ac.ir
محمد محسن مشکسار moshksar@shirazu.ac.ir
رامین ابراهیمی ebrahimy@shirazu.ac.ir
سیده زهرا مرتضوی z.mortazavi@sci.ikiu.ac.ir
غلامرضا جعفری gjafari@gmail.com
امیر علی مسعودی masoudi@alzahra.ac.ir
مصطفی طهری fa.tahari@yahoo.com
غلامعلی کوهمره kohmareh@yahoo.com
احمد کیوانی akeyvani@ut.ac.ir
قاسم اللهیاری زاده ghasem1us@gmail.com
مریم امیرحسینی amirhoseiny_m@yahoo.com
محمدرضا لقمان loghman57@gmail.com
سید محمد باقر قرشی mghorashi@kashanu.ac.ir
علی حسن زاده ali.hassanzadeh1346@gmail.com
مجید مجتهدزاده لاریجانی mmojtahedfr@yahoo.com
مهدی امیرنصر amirnasr@cc.iut.ac.ir
حسین توکل h_tavakol@cc.iut.ac.ir
شهاب میرآقائی s.miraghaei@uut.ac.ir
توحید سعید saeid@sut.ac.ir
hamid ashrafi h.ashrafi@ma.iut.ac.ir
مجتبی اعلایی m.alaei@cc.iut.ac.ir
سیدجواد هاشمی فر hashemifar@cc.iut.ac.ir
علی کفلو a_kaflou@yahoo.co.uk
سهیل مهدوی mahdavi@sut.ac.ir
عبدالحسین جلالی اقچای jalali@kntu.ac.ir
مهدی گردوی gerdooei@yahoo.com
احد صمدی samadi@sut.ac.ir
صمد قاسمی samad.ghasemi@gmail.com
رحمت اله عمادی remadi@cc.iut.ac.ir
محمد مرتضوی m.mortazavy@aui.ac.ir
امیرحسین کریمی a.karimi@aui.ac.ir
خلیل رنجبر k_ranjbar@scu.ac.ir
محمد معدلی mohammad.moaddeli@gmail.com
آزیتا زندی a_zandi2004@yahoo.com
مازیار افشار m.afshar@lmm.uni-saarland.de
نسیم نایب پاشایی nayebpashaee@gmail.com
نیما نادری naderi.msc@gmail.com
فریبا تاج آبادی ftajabadi@gmail.com
مهدی صفری m.safari@arakut.ac.ir
حسین دلاوری h.delavari@ub.ac.ir
علیرضا حبیبی a.habibi@razi.ac.ir
سیدرحمان حسینی hosseinisr2@gmail.com
حسن علم خواه elmkhah@gmail.com
عباس بهرامی a.n.bahrami@cc.iut.ac.ir
روح‌اله جماعتی jamaati@nit.ac.ir
محمدرضا پاک منش mr.pakmanesh@alumni.iut.ac.ir
مریم یزدان مهر m.yazdanmehr@ma.iut.ac.ir
ابوذر طاهری زاده a.taheri@cc.iut.ac.ir
کامران پازند kpazand@gmail.com
جعفر اسکندری جم eskandari@mut.ac.ir
نسرین اعتصامی netesami@cc.iut.ac.ir
مهدی کاروان mkarevan@cc.iut.ac.ir
علیرضا کیانی رشید fkiana@yahoo.com
حمید رضا سلیمی جزی jazi@mie.utoronto.ca
آرزو زارعی arezou.zareie@gmail.com
رضا پور صالحی poursalehi@modares.ac.ir
مهدی یگانه m.yeganeh@scu.ac.ir
سید محمد مهدوی mahdavi@sharif.edu
رضا مظفری نیا mozaffarinia@yahoo.com
سید محمود منیرواقفی vagh-mah@cc.iut.ac.ir
محسن اصفهانیان mesf1964@cc.iut.ac.ir
مهدی احمدی ahmadymehdy@yahoo.com
مهدی صالحی surfacesalehi@hotmail.com
فیروز فدائی فرد firouz.3f@gmail.com
بهزاد صادقی b.sadeghi2020@gmail.com
نازنین حسینی nazaneen.4190@gmail.com
هادی ابراهیمی فر hadi20ebrahimifar@gmail.com
پیروز مرعشی pmarashi@aut.ac.ir
مجید پورانوری pouranvari@sharif.edu
محمد عرفان منش erfanmanesh92@gmail.com
سیده زهرا انوری szaanvari@gmail.com
مهدی اکبرزاده مقدم m.akbarzadeh110@yahoo.com
حمیدرضا کوهدار hkoohdar@iust.ac.ir
حسین اشرفی زاده shosseina@gmail.com
مجید طاووسی ma.tavoosi@gmail.com
محمود علی اف خضرایی khazraei@modares.ac.ir
امین حکیمی زاد a.hakimizad@ma.iut.ac.ir
حمیدرضا آقابزرگ aghabozorghr@ripi.ir
مریم خوشکام khoshkam@uma.ac.ir
محمد ژیانی m_zhiani@cc.iut.ac.ir
محمد محسن مومنی mm.momeni@cc.iut.ac.ir
سلمان نوروزی s-nourouzi@nit.ac.ir
حمید گرجی hamidgorji@nit.ac.ir
مسعود برکت masoodbarekat@yahoo.com
محمود تبریزچی m-tabriz@cc.iut.ac.ir
محمدتقی جعفری jafari@cc.iut.ac.ir
همام نفاخ موسوی h.naffakh-moosavy@modares.ac.ir
حسین مستعان h-mostaan@araku.ac.ir
مهری هاشم زاده m.hashemzadeh@ma.iut.ac.ir
موسی فرهادیان mousa.farhadian@ma.iut.ac.ir
حسین جمالی h.jamali@mut-es.ac.ir
فاطمه سادات سیدان fs.sayyedan@ma.iut.ac.ir
فاطمه سادات سیدان niloofaraneh_fs@yahoo.com
آرش عظیمی arash.az.ms@gmail.com
بابک ژاله jaleh@basu.ac.ir
علیرضا نیکنام a-niknam@sbu.ac.ir
میلاد بهامیریان m.bahamirian@gmail.com
مسعود برکت m.barekat@mut.ac.ir
مریم رحمتی maryam.rahmati@ma.iut.ac.ir
محمد سیلانی silani@cc.iut.ac.ir
جواد علیزاده j.alizadehnoory@ma.iut.ac.ir
مسعود پنجه پور panjepour@cc.iut.ac.ir
معصومه فروتن foroutan@ut.ac.ir
علی صداقت آهنمگری حسین زاده a.sedaghat@merc.ac.ir
شهاب شیبانی ssheibani@aeoi.org.ir
رضا غلامی پور rgholamipour@gmail.com
مرجان رجبی mrajabi@irost.ir
علیرضا آریایی ariaei@eng.ui.ac.ir
اصغر دشتی رحمت آبادی dashti@yazd.ac.ir
امیر ترابی amir.toraby@gmail.com
نسیم نایب پاشایی n.nayebpashaee@standard.ac.ir
شعله اعلایی sholeh.alaei@gmail.com
احسان صدری e.sadri@ma.iut.ac.ir
رضا قاسمی r_ghasemi@mut.ac.ir
محدثه تابش فر tabeshfar.m@gmail.com
رویا سعیدی r.saidighahe@ma.iut.ac.ir
مهدی شریفیان mehdi.sharifian@yazd.ac.ir
ندا بهرمندی طلوع bahremandi.n@gmail.com
بهروز شایق بروجنی b.shayegh@eng.sku.ac.ir
اشکان ذوالریاستین azolriasatein@nri.ac.ir