راهنمای نویسندگان

دستورالعمل تهیه مقاله جهت نشریه علوم و مهندسی سطح

 

 

نشریه علوم و مهندسی سطح با هدف انتشار نتایج تحقیقاتی علمی-پژوهشی در راستای ارتقاء سطح علوم و تکنولوژی سطح منتشر می­گردد. بدین لحاظ برای تحقق این هدف نشریه نتایج تحقیقات محققان گرامی را در این زمینه منتشر می­نماید.

راهنمای تهیه مقاله

  • لطفاً مقالات ارسالی را به صورت کامل طبق دستورالعمل زیر تهیه و از طریق سایت نشریه به آدرس  www.surfacejournal.ir  بارگذاری شود.

1- عنوان مقاله: گویای مطالب مقاله و با حداقل کلمات (18 BLotus)

2- مشخصات نویسندگان: به ترتیبی که مایلید در نشریه چاپ شود و همچنین نام موسسه به ترتیب بعد از اسامی بیاید. آدرس الکترونیکی نویسنده اصلی در زیر شرح وابستگی سازمانی آورده شود. (14BLotus bold )

3- چکیده فارسی و انگلیسی: مقاله دارای چکیده فارسی و انگلیسی است که برای هر کدام از آنها در حدود150 کلمه در نظر گرفته می­شود. چکیده مقاله به صورتی نگارش می­شود که در آن هدف اصلی انجام پروژه، نتایج و تحلیل نتایج بصورت کوتاه آورده شده باشد. چکیده فارسی با فونت 10 BLotus و انگلیسی با فونت9 Times New Roman تایپ گردد. زیرنویس اشکال و بالانویس جداول نیز با فونت Blotus 10 تایپ گردد. تعداد کلمات چکیده حداقل 150 و حداکثر 250 باشد.

4- مقدمه، مواد و روش آزمایش­ها، نتایج وبحث و نتیجه گیری: با فونت 12 BLotus  تایپ گردد. این بخش­ها به صورت دو ستونه  و فاصله دو ستون 1 سانتی­متر  باشد. فاصله بین سطرها به صورت تک فاصله(single) باشد.فاصله از لبه بالای کاغذ cm3/5 و از لبه های راست، چپ و پایین کاغذ cm2/5 باشد. عناویدن تیترهای هر بخش با فونت 12 BLotus  و Bold تایپ گردد.

5- مراجع: در متن مقاله شماره مرجع در داخل کروشه[ ] آورده شود. همه مراجع به ترتیبی که در متن آمده­اند شماره­گذاری و مرتب شوند. فقط آن دسته از مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است در فهرست مراجع آورده شوند. مراجع فارسی از سمت راست و مراجع لاتین از سمت چپ نوشته شوند. در فهرست مراجع ذکر نام مولفان، عنوان مقاله، نام نشریه، جلد، صفحه شروع و پایان و سال انتشار ضروری است. نگارش مراجع طبق دستوالعمل زیر انجام پذیرد.

 

1. A. Aballe, M .Bethencourt, F. J. Botana, M. J. Cano and M. Marcos, Localized corrosion of alloy AA 5083 in natural 3.5% NaCl Solution, Corrosion Science, 43(2001)1657-1674.

2. آذری خسرو شاهی رسول، پروینی احمدی نقی و پرتوی حلاج پرویز، رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم WE54 در محیط­های اسیدی و قلیایی به روش غوطه­وری و پلاریزاسیون، علوم و مهندس سطح، 2(1385)19-31.

6- جدول: با سطر بندی و ستون­بندی مناسب ترسیم و آورده شود. همه جدول­ها شماره­گذاری و شرح جدول در بالای آن نوشته شود. در جدول و شرح بالای آنها تا حد ممکن از واژه­های لاتین استفاده نشود.

7- شکل: در شکل­ها، واژه­ها، عبارت و اعداد روی شکل و محورهای مختصات همگی فارسی نوشته شوند. اندازه واژه­ها و علائم گوناگون به گونه­ای باشد که پس از 50% یا 75% کوچک شدن قابل خواندن باشد.

نکات مهم

  • تایپ مقاله فقط با نرم افزارMicrosoft word  انجام شود.
  • مسئولیت درستی وصحت مطالب، ارقام، نمودارها و عکس­ها بر عهده نویسنده/نویسندگان مقاله است.
  • نشریه علوم و مهندسی سطح از بازگرداندن مقاله معذور می­باشد.
  • فایلهای لازم برای ارسال یک مقاله شامل: فایل اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان می باشد. لازم به ذکر است، لزومی به ارسال فایلهای تصاویر و جداول و... به صورت جداگانه نمی باشد.
  • عنوان مقاله به طور معمول حدود 12 کلمه می باشد.
  • نشریه علوم و مهندسی سطح جهت داوری، پذیرش و چاپ مقاله هزینه ای دریافت نمی کند و این خدمات بصورت رایگان انجام خواهد شد.