دوره و شماره: دوره 19، شماره 56، شهریور 1402، صفحه 1-76 
بررسی رفتار سایشی ابزار فولاد تندبر در تراشکاری فولاد 1045

صفحه 48-62

علیرضا محبی؛ نیما راسخ صالح؛ نسیم نایب پاشایی