بررسی رفتار سایشی ابزار فولاد تندبر در تراشکاری فولاد 1045

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 پژوهشگاه استاندارد

چکیده

یکی از مهمترین موضوعات در فرآیندهای ماشین‌کاری مصرف بهینه منابع اعم از ابزار ، خنک کننده ها ، زمان از طریق دستیابی به پارامتر های بهینه می باشد. همواره وجود اصطکاک بین ابزار و قطعات کار حین عملیات ماشین کاری سبب افزایش دما و تاثیر منفی بر پارامتر های ماشین کاری به خصوص عمر ابزار داشته است. فولاد 1045 یکی از فلزات سخت تراش صنعت می‌باشد و ماشین‌کاری آن توام با چالش‌هایی همچون صدمات به ابزار و کاهش عمر ابزار و زمان حاضر به کاری ابزار است و علاوه بر آن به علت مقاومت به سایش بالای خود یکی از پر کاربردترین فلزات در حوزه‌های مختلف صنعتی است، افزایش عمر ابزار در ماشین‌کاری این فولاد اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، با اعمال تغییر در زوایای براده و آزاد ابزار فولاد تند بر در فرآیند تراشکاری فولاد 1045، تاثیر پارامترهای مذکور بر میزان سایش ابزار در سرعت های برشی 30 و 40 متر بر دقیقه در دو سرعت پیشروی 05/0 و 2/0 میلیمتر بر هر دور بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که به صورت میانگین زاویه آزاد 9 درجه و زاویه براده 15 درجه به علت برخورداری از زاویه گوه مناسب تر در حفظ استحکام لبه برنده ابزار و زاویه براده مناسب در دور کردن سریع تر براده ها از سطح کار سبب کاهش میزان سایش ابزار می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات