کلیدواژه‌ها = HVOF
تعداد مقالات: 12
2. تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 15، شماره 39، خرداد 1398، صفحه 69-77

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی


3. ساختار و خواص مکانیکی پوششNiCrBSi-WC(Co) اعمالی به روش پاشش شعله ای پرسرعت(HVOF)

دوره 14، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 53-60

محمدحسن ندیم؛ کوروش شیروانی؛ سید مهران نحوی


4. بررسی تجربی و شبیه سازی توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 13، شماره 34، اسفند 1396، صفحه 57-70

مائده السادات ضوئی؛ محمد حسین صادقی؛ مهدی صالحی


5. تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF

دوره 13، شماره 33، آذر 1396، صفحه 23-31

امیرحسین نویدپور؛ مهران آذرپور سیاهکلی؛ مهدی صالحی؛ یعقوب کلانتری؛ مهدی امیرنصر؛ مسعود ریسمانچیان


6. بررسی تجربی و مدلسازی استحکام چسبندگی و پیوستگی پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF پس از فرآیند سنگ‌زنی

دوره 12، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 63-73

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی


7. بررسی پارامترهای پاشش و رفتار سایشی پوششWC-Co حاصل از پاشش حرارتی HVOF

دوره 11، شماره 26، اسفند 1394، صفحه 99-112

مهدی جلالی عزیزپور؛ سید عادل آلبوشوکه