دوره و شماره: دوره 16، شماره 44، تابستان 1399 
2. بررسی اثر افزودن NiTi بر مقاومت به خوردگی داغ پوشش سد حرارتی زیرکونیایی پایدار شده با ایتریا

نوشین منصوری نژاد؛ میلاد بهامیریان؛ محمد فرویزی؛ کوروش شیروانی؛ محمدرضا رحیمی‌پور؛ منصور رضوی


3. ارزیابی خواص نوری و ساختاری لایه نازک کربن آمورف گرافیتی انباشت شده به روش کندوپاش پرتو یونی در انرژی یون متفاوت

الهام محقق پور؛ مجید مجتهدزاده لاریجانی؛ مرجان رجبی؛ رضا غلامی پور؛ شهاب شیبانی