دوره و شماره: دوره 13، شماره 33، آذر 1396، صفحه 1-100 
مشخصه یابی لایه سل ژل ایجاد شده روی پوشش هایWC-12Co تولیدی به روش HVOF و بررسی رفتار سایشی آن

صفحه 13-21

نرگس عموسلطانی؛ محمدعلی گلعذار؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ روح الله بیرانوند؛ علی سعیدی؛ اردشیر نظامی نیا


تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF

صفحه 23-31

امیرحسین نویدپور؛ مهران آذرپور سیاهکلی؛ مهدی صالحی؛ یعقوب کلانتری؛ مهدی امیرنصر؛ مسعود ریسمانچیان