کلیدواژه‌ها = طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
ترسیب الکتروشیمیایی و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W-P/SiO2

دوره 16، شماره 46، اسفند 1399، صفحه 13-22

مهدی عبدالملکی؛ رضا گلبداغی؛ سمیه احمدیه


بررسی نقش نانوالیاف اتیل سلولز در جدایش کاتدی پوشش پلی یورتان خطوط لوله فولادی

دوره 14، شماره 36، شهریور 1397، صفحه 37-48

نرگس غفوری؛ علی اشرفی؛ مهشید خرازیها؛ علیرضا علافچیان


تأثیر درصد اوره بر ساختار و مقاومت خوردگی پوشش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی اعمال شده بر روی آلومینیم 1050

دوره 13، شماره 32، شهریور 1396، صفحه 23-30

رضا حسینی راد؛ محمود علی اف خضرایی؛ منصور طورانی؛ علیرضا صبور روح اقدم