تاثیر خلأ بر افزایش بازدهی پراش توری هولوگرافیک ایجاد شده در سطح لایه نازک هالید نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله از لایه نازک حساس به نور هالید نقره برای ساخت توری پراش هولوگرافیک بازتابی استفاده شده است. ساخت قطعات اپتیکی هولوگرافیک بازتابی بر روی لایه نازک حساس به نور هالید نقره به خاطر نوارهای تداخلی فوق العاده ریز موجود در آن، مشکل است. مزیت اصلی این روش پردازش این است که ضبط با حساسیت بالا به کمک باریکه لیزر در ناحیه طیف مریی انجام می‌شود. به‌همین دلیل در این مقاله یک روش پردازش بهینه برای ساخت قطعات اپتیکی هولوگرافیک بازتابی در محیط هالید نقره جدید معرفی شده و نهایتا  با خشک کردن در کوره خلاء، بازدهی پراش بالاتر از 50 % برای توری های پراش بازتابی 5120 خط در میلی‌متر به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها