فعال سازی سطح منسوج توسط چاپ جوهر افشان برای ایجاد طرح رسانا از طریق لایه نشانی الکترولس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سالهای اخیر پارچه های طرح دار هادی موضوع مورد علاقه بسیاری از محققین با تمرکز برروی کاربردهای پزشکی و الکترونیکی تجهیزات الکترونیکی  قابل پوشش بوده است. در این بین ، تکنولوژی چاپ جوهر افشان به عنوان یک روش با دقت بالا بواسطه کم بودن زمان فرایند، هزینه ،تلفات و همچنین توانایی فوق العاده  در ساخت طرح های هادی انعطاف پذیر نسبت به روشهای دیگر ترجیح داده میشود. در  این تحقیق از پارجه پلی استر با هدف لایه نشانی فلز نیکل و بهینه سازی دما و اسیدیته فرایند الکترولس استفاده شده است.  فرایند شامل سه مرحله دندانه زنی، فعال سازی و لایه نشانی الکترولس می‌باشد. فرایند دندانه زنی شرایط لازم را برای مرحله فعال سازی از طریق چاپ جوهرافشان فراهم می‌کند که در مرحله نهایی لایه نشانی صورت می‌پذیرد.شکل گیری سطحی حفره دار بعد از فرایند دندانه زنی و همچنین تشکیل فاز پیوسته نانو ذرات (20-100 نانو متر) متشکل ازکریستالهای فلزی دو یافته مهم از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و نیروی اتمی است. اندازه گیری هدایت الکتریکی توسط دستگاه چهار پروب معرف هدایت الکتریکی حدود  S/cm 35±2632 میباشد. آماده سازی طرحهای متنوع مارپیچی و پانلهای تخت  با کاربردهایی در آنتن و  حسگرنشانی از توانمندی تکنیک است. اندازه گیری ظرفیت خازنی مقادیری درحدود 10-20 نانو فاراد را ثبت نموده است.

کلیدواژه‌ها