بهبود خواص سایشی پوشش های شفاف خودرو با افزودن نانو سیلیکای رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، تولید پوشش‌های شفاف نانوکامپوزیتی پلی‌یورتان اکریلیکی/ نانوسیلیکا رسوبی و مشخصه‌یابی سایشی آن بر روی سطح فولاد ساده کربنی مورد پژوهش قرار گرفته است. پوشش‌های فوق یکی از پرمصرف‌ترین مواد به عنوان روکش شفاف خودروها هستند. برای رسیدن به فرآیند پخش مناسب نانوذرات در زمینه پلیمری، از دو نوع همزن مغناطیسی و دیسکی دور بالا بهره گرفته شد. به منظور بررسی خواص مکانیکی و سایشی این پوشش‌ها از آزمون‌های ضربه، میکروسختی و سایش پین روی دیسک استفاده شد. نتایج حاکی از افزایش محسوس این مشخصه‌ها با افزودن درصد‌های مختلف وزنی نانو ذرات بود. تصاویر SEM از مسیر سایش نمایانگر مکانیزم غالب خستگی سطحی در فرآیند سایش پین روی دیسک است. براساس یافته های پروژه حاضر، نانو کامپوزیت شفاف نشان داد که با ایجاد پوششی ارزان همراه با خواص فیزیکی و مکانیکی برتر، پتانسیل لازم جهت کاربرد و جایگزینی با پوشش‌های شفاف خودرویی معمولی و متداول را دارد.

کلیدواژه‌ها