اصلاح سطح و مشخصه‌یابی پلیمر پلی‌اتیلن‌ترفتالات (PET) با پلاسمای SO2 باهدف کاربرد در حوزه زیست‌پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومواد، پژوهشکده نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، البرز، ایران

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران، ایران.

3 گروه بیومواد، دانشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.

4 پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران، ایران.

چکیده

پلیمر پلی‌اتیلن‌ترفتالات (PET)، عضوی از خانواده پلیمرهای پلی‌استر، به دلیل پایداری مکانیکی و شیمیایی بالا برای ساخت کاشتنی‌های پزشکی، به‌ویژه در ساخت عروق مصنوعی، استفاده می‌شود. اصولاً، تحقیق حاضر به‌منظور اصلاح سطح این پلیمر باهدف تولید PET با خصوصیات سطح بهینه جهت افزایش تطابق و عملکرد در کاربردهای پزشکی انجام شده است. این اصلاحات شامل تنظیم زاویه تماس، تغییرات ترکیب شیمیایی سطح، بهبود ویژگی‌های آب‌دوستی و آب‌گریزی سطح، و تغییرات در ریخت‌شناسی سطح می‌شود. هدف این تحقیق، بهبود خصوصیات سطحی PET به‌گونه‌ای است که بهبود عملکرد و کارایی آن در ساخت عروق مصنوعی و سایر کاربردهای پزشکی حاصل گردد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل زمان تیمار، غلظت گاز دی‌اکسید گوگرد، شدت پلاسما و خواص سطح پلیمر هستند. در طی این تحقیق، نمونه‌های فیلم پلیمری درون دستگاه پلاسما با محفظة خلأ قرار داده شدند و در معرض پلاسمای SO2 قرار گرفتند. عامل دار شدن سطح پلیمر با حضور مولکول‌ها یا گروه‌های شیمیایی شامل گوگرد و اکسیژن به‌وسیلة طیف‌سنجی (FTIR) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج طیف‌سنجی فروسرخ در نمونة تیمار شده با پلاسمای گاز SO2، وجود پیک‌های پیوندهای متقارن SO2 در SO3 یا SO4 را در نمونه تأیید کرد. تصاویر سه‌بعدی AFM و آزمون زاویة تماس، تأییدکننده تغییرات ریخت‌شناسی و ترشوندگی سطح پلیمر و بودند. استفاده از روش پلاسما با گاز SO2 یک روش مناسب جهت اصلاح سطح پلی‌اتیلن‌ترفتالات بوده و کاربرد این پلیمر را در حوزه زیست‌پزشکی تقویت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات