بررسی و ارزیابی خواص پوشش‌ فلز تیتانیوم بر پلی‌اتراترکتون متخلخل به منظور استفاده در پزشکی بازساختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی پزشکی، دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 مهندسی پزشکی-دانشکده علوم و فناوری های پزشکی-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه اموزشی مهندسی بافت ، دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده

با توجه به رشد تکنولوژی در علم بیومواد افزایش زیست‌سازگاری و کاهش عکس‌العمل‌های نامطلوب بدن، هدف اصلی پوشش‌دهی سطوح است. پلی‌اتراترکتون یک ترموپلاستیک نیمه بلورین است که خواص برجسته مکانیکی، شیمیایی و پایداری بالای حرارتی دارد و یک پلیمر با قابلیت کاربری در جایگزینی های استخوانی است. این پلیمر با ساختار متخلخل نیز مورد استفاده قرار می گیرد. زیست سازگاری اصلاح شده این پلیمر در حالت متخلخل با استفاده از پوشش تیتانیوم در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا نمونه‌های متخلخل پیک با استفاده از پیک خالص و نمک سدیم کلراید بعنوان فضاساز، با روش dry mixing و با به کار گیری روش SPS تهیه شدند. سپس لایه نازک فلز تیتانیوم روی زیرلایه پلی‌اتراترکتون با استفاده از روش پلاسما اسپری پوشش داده شد و تاثیر پوشش دهی روی عملکرد بیوپزشکی پلی‌اتراترکتون تعیین مشخصه و ارزیابی شد. مزایای اصلی پلاسما اسپری تیتانیوم ، زیرلایه بدون صدمه و پایداری خوب لایه روکش بود که با استفاده از SEM، XRD و آنالیز استحکام اتصال تائید شدند. تست های مکانیکی از نمونه متخلخل گرفته شد که نشان داد در نمونه تولید شده چگالی ، استحکام تسلیم فشاری ،وسختی به طور قابل توجهی بالا است.
به منظور بررسی تشکیل آپاتیت بر روی نمونه‌های تهیه شده، زیست فعالی این نمونه‌ها با پوشش و بدون پوشش از طریق غوطه ور سازی آن‌ ها در مایع شبیه-سازی شده بدن مورد بررسی قرار گرفت و این چنین استنباط شد که پلی اتراترکتون پوشش داده شده با تیتانیوم خاصیت بایواکتیویته دارند.

کلیدواژه‌ها