تاثیر شدت جریان الکتریکی پاشش پلاسمایی بر خواص پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت– نیوبیوم و رفتار خوردگی زیرلایه فولاد زنگ نزن L316

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بیو مواد فلزی طی سالها برای درمان بیماری های استخوان و مفاصل استفاده شده است. فولاد زنگ نزن 316 ال به خاطر قیمت ارزان تر مورد توجه بوده ولی مقاومت به خوردگی کمتر آن سبب ظهور مشکلاتی در بدن شده است. در پ‍ژوهش حاضر، تلاش شده که  با طراحی و ایجاد پوشش نوین کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت- نیوبیوم و بررسی تاثیر شدت جریان های متفاوت الکتریکی پاشش، بر روی خواص پوشش و رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن، ایده ال ترین شرایط پاشش پلاسمایی جهت بهبود مورفولوژی پوشش و خواص خوردگی فولاد زنگ نزن 316 ال به دست آید. پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-نیوبیوم با تکنیک پاشش پلاسمایی با استفاده از شدت جریان های متفاوت الکتریکی پاشش تهیه شد. به منظور حذف فازهای نامطلوب و افزایش بلورینگی پوشش ایجاد شده در شرایط پاشش بهینه ، از عملیات حرارتی در دو اتمسفر گاز آرگون و محیط مرطوب استفاده شد. مشخصه یابی و ارزیابی پوشش با روش پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی بعمل آمد. رفتار خوردگی نمونه های بدون پوشش و نمونه های پوشش داده شده در شدت جریان الکتریکی متفاوت با اجرای آزمون های الکتروشیمیایی در دمای 37 درجه سانتیگراد و در محلول رینگر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شدت جریان بهینه پاشش الکتریکی پوشش  نوین هیدروکسی آپاتیت- نیوبیوم 600 آمپر می باشد به گونه ای که در این شدت جریان چگالی جریان خوردگی فولاد زنگ نزن به nA/Cm2 120 کاهش پیدا کرد و مورفولو‍ژی سطح فاقد میکرو ترک و حفره بود.علاوه بر این نتایج عملیات حرارتی در دمای 600 درجه سانتیگراد و در محیط مرطوب حاکی ازحذف فاز تری کلسیم فسفات در پوشش ایجاد شده در این شدت جریان می باشد.

کلیدواژه‌ها