ساخت پوشش کامپوزیتی Ni-P-CNT به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نانولوله‌های‌ کربنی (CNTs) با استحکام مکانیکی بسیار بالا و ساختار لوله‌ای شکل منحصر به فرد، به عنوان موادی ایده‌آل جهت ساخت انواع کامپوزیت‌ شناخته‌ می‌شوند. در این پژوهش پوشش کامپوزیتی Ni-P-CNT با استفاده از روش الکترولس بر روی زمینه مسی رسوب داده شد و سختی پوشش حاصل با پوشش Ni-P در دو حالت پیش و پس از عملیات حرارتی مقایسه شد. مشخصه‌یابی پوشش به کمک آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، آنالیز EDS و میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت پذیرفت. رفتار سایشی پوشش‌ها با آزمون پین روی دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب اصطکاک پوشش‌ها نیز گزارش شدند. نتایج نشان می‌دهد که مشارکت CNT در پوشش کامپوزیتی مقاومت سایشی پوشش الکترولس را 7 برابر افزایش و ضریب اصطکاک آن را حدود 2 برابر کاهش می‌دهد. بهبود رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-P-CNT را می‌توان به استحکام مکانیکی و ساختار منحصر به فرد CNT نسبت داد.

کلیدواژه‌ها