بررسی لایه نانوساختار سطحی ایجاد شده به روش آسیاکاری مکانیکی در سطح فولاد ساده کربنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش خواص ریزساختاری لایه نانوساختار، ایجاد شده به روش آسیاکاری مکانیکی بر سطح فولاد ساده کربنی (CK45)، به کمک آزمون پراش پرتو ایکس، مطالعات میکروسکوپ نوری و مطالعات میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی (SEM و FESEM) مشخصه‌یابی شد. نتایج بررسی‌ها حاکی از تشکیل لایه نانوساختار در سطح فولاد ساده کربنی با ضخامت بیش از 30 میکرومتر می‌باشد. حداقل متوسط اندازه دانه در لایه سطحی نمونه آسیاکاری شده برای مدت 12 ساعت و برابر 15 نانومتر بدست آمد. همچنین مشاهده شد که با به‌کارگیری روش فوق برخی از خواص ماده از قبیل اندازه دانه و سختی از سطح به مغز به صورت تدریجی تغییر می‌یابند.

کلیدواژه‌ها