ایجاد و مشخصه‌یابی ساختاری پوشش مرکب Ni(5Al)-Al2O3-MoS2 به‌روش پاشش پلاسمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مقاله ایجاد و مشخصه‌یابی ساختاری پوشش مرکب Ni(5Al)-Al2O3-MoS2 به‌روش پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) روی زیرلایه فولادی CK45 است. به‌همین منظور، مواد پودری با ترکیب 60Ni(5Al)-40Al2O3، 60Ni(5Al)-35Al2O3-5MoS2 و 60Ni(5Al)-25Al2O3-15MoS2 (درصد وزنی) به‌روش آسیاب‌کاری مکانیکی آماده‌سازی شد. فرآیند خشک‌کردن پاششی برای افزایش یکنواختی چگالی و کروی‌کردن ذرات پودر انجام گرفت. عملیات پاشش با استفاده از دستگاه پاشش پلاسمایی مجهز به تفنگ مدل PS50 در فاصله 100 میلی‌متر، جریان 350 آمپر و ولتاژ 35 کیلوولت انجام شد. مشخصه‌یابی پودر و پوشش به‌وسیله پراش‌سنج پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آزمون‌های شارش پودر و زبری‌سنجی صورت گرفت. سیالیت پودر به‌روش آزمون شارش، بر اساس خروج پودر کلوخه‌شده از منفذ خروجی سیلان‌سنج هال انجام شد. به‌منظور بررسی زبری زیرلایه و اثرات ایجاد پوشش مرکب بر زبری متوسط سطح، آزمون زبری‌سنجی به‌روش تماسی با آشکارساز فراصوتی انجام گرفت. نتایج حاصل از زبری‌سنجی نشان‌ داد با افزایش میزان MoS2، زبری متوسط پوشش از 95/5 به 08/4 میکرومتر کاهش یافت. با توجه به نتایج XRD، فاز ترد NiAl2O4 در پوشش بدون روان‌کار نسبت به پوشش‌های روان‌کار، بیش‌تر تشکیل می‌شود. ساختار مرکب پودر و فصل مشترک‌های میکرومتری سبب ترکیب نیکل و گوگرد شد. با توجه به نتایج می‌توان بیان کرد ایجاد پوشش مرکب  Ni(5Al)-Al2O3-MoS2 به‌همراه مقادیر مختلف روان‌کار MoS2 به‌روش APS امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها