بررسی تأثیر پارامترهای ماشینکاری بر تنش‌های پسماند آلیاژ پایه نیکل با تلفیق الگوریتم ژنتیک و شبکه‌ی عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تنش‌های پسماند بوجود آمده در اثر فرآیندهای ماشینکاری بطور قابل ملاحظه‌ای بر عمر خستگی مجموعه‌ تولیدی اثرگذار است. آلیاژ اینکونل 718 با داشتن خواص منحصر به فرد از کاربرد گسترده‌ای در قطعات مختلف صنایع هوایی و قطعات دوار موتورهای توربینی برخوردار است. به همین منظور بررسی وضعیت نامطلوب تنش پسماند در فرآیند تراشکاری نهایی این آلیاژ بیش از سایر مواد و فرآیندهای ماشینکاری احساس می‌شود. متأسفانه هزینه‌ بالا و مشکلات​ متعدد جهت اندازه‌گیری تنش‌های پسماند ماشینکاری، مانع از بررسی گسترده‌ اثر پارامترهای ماشینکاری بر میزان این تنش‌ها شده است. از این جهت تحقیق به عمل آمده با هدف مرتفع نمودن نیاز مذکور صورت پذیرفته است. در ابتدا از روش پراش اشعه‌ ایکس جهت اندازه‌گیری تنش پسماند استفاده شد. در ادامه از شبکه‌ عصبی آموزش دیده شده توسط الگوریتم ژنتیک جهت بررسی گسترده‌ اثر پارامترهای ماشینکاری شامل سرعت برشی، نرخ پیشروی و عمق برش بر میزان تنش‌های پسماند سطحی استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از دقت بالای مدل ارایه شده در تخمین تنش پسماند بود که در نهایت بهترین شرایط ماشینکاری جهت کاهش تنش‌های نامطلوب کششی در فرآیند تراشکاری نهایی سوپر آلیاژ اینکونل718 ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها