بهبود مقاومت به سایش فولاد ساده کربنی با استفاده از روکش چدنی ایجاد شده توسط فرآیند GTAW

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از مهم‌ترین عوامل تخریب قطعات صنعتی می‌توان به پدیده سایش سطوح اشاره نمود. تولید این قطعات از آلیاژهای مقاوم به سایش موجب مشکلاتی از قبیل افت چقرمگی و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. بنابراین امروزه استفاده از فرآیندهای مختلف روکش‌کاری برای بهبود مقاومت به سایش سطوح مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز (GTAW) و مفتول‌های برشکاری شده به قطر 2±0.5 mm از چدن خاکستری، یک لایه روکش چدنی بر سطح فولاد ساده کربنی ایجاد شد و تاثیر شدت جریان جوشکاری و دبی دمش گاز محافظ بر خواص روکش مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات فازی توسط آزمون تفرق اشعه‌ X و بررسی‌های ریزساختاری انجام شده توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی(SEM) حاکی از تشکیل یک لایه چدن سفید با زمینه پرلیتی ظریف و کاربید آهن در نواحی بین دندریتی در لایه روکش چدنی است. آزمون‌های مکانیکی انجام شده بر روی نمونه‌ها (آزمون سایش و سختی سنجی) دلالت بر افزایش چشمگیر سختی و مقاومت به سایش نمونه‌های روکش‌کاری شده دارد. مطالعات سطوح سائیده شده حاکی از غالب بودن مکانیزم سایش رفتگی در نمونه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها