بررسی تاثیر فسفاته‌کاری دو مرحله‌ای بر خواص حفاظتی و چسبندگی رنگ فولاد ساده‌کربنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در مطالعه کنونی به مطالعه‌ روشی متفاوت تحت عنوان فسفاته‌کاری دو مرحله‌ای و تاثیر آن بر ویژگی‌های پوشش فسفاته اعمالی پرداخته شد. نتایج نشان داد که به دام افتادن ذراتی از پوشش اولیه در نواحی انحلال یافته ، به هنگام پوشش‌زدایی سطح توسط عملیات سنباده‌زنی، سبب افزایش  مکان‌های مناسب جوانه‌زنی بلور‌های فسفاته می‌شود. در نتیجه بدون تغییر در ترکیب شیمیایی حمام فسفاته‌کاری، پوشش‌هایی ریز‌دانه و متراکم‌تر حاصل شد. همچنین در این مطالعه به دلیل محدودیت زمانی و هزینه نیروی انسانی فرآیند سنباده‌زنی در صنعت، به بررسی امکان جایگزینی روش‌ دیگر پوشش‌زدایی توسط ماسه‌پاشی پرداخته شد. نتایج آزمون‌های خوردگی نظیر پاشش نمک، پلاریزاسیون و طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) نیز نشان داد که پوشش متراکم و ریز‌دانه حاصله توسط عملیات فسفاته‌کاری دو مرحله‌ای در مقایسه با لایه اعمالی به روش مرسوم فسفاته‌کاری تک مرحله‌ای، خواص حفاظتی قابل توجهی را ارایه داد.  با تشکیل پوششی ریز‌دانه و دارای تخلخل پایین به کمک روش فسفاته‌کاری دو مرحله‌ای، خواص حفاظتی بهبود چشمگیری یافت. از طرفی نتایج آزمون چسبندگی رنگ در دو حالت تر و خشک برای هر دو نوع رنگ هوا خشک (سیستم اپوکسی-پلی یورتان) و رنگ کوره‌ای (آلکید-ملامین (سری YS))، نیز نشان داد که با اعمال پوششی یکنواخت و متراکم‌تر با اندازه بلور‌های فسفاته کوچکتر، کیفیت چسبندگی بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها