ایجاد پوشش 3O4(Mn,Co) روی فولاد زنگ نزن فریتیAISI-430 به روش آبکاری پالسی و اکسیداسیون بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رشد بیش از حد اکسید سطحی با مقاومت الکتریکی بالا و پوسته شدن آن و مسمومیت کاتد به واسطه تبخیر کروم، مهم‌ترین موانع بر سر راه استفاده از اتصال‏دهنده فلزی در پیل سوختی اکسید جامد به حساب می‌آیند. این مشکلات منجر به کاهش طول عمر اتصال‏دهنده و تضعیف عملکرد پیل می‌شوند. برای رفع این مشکلات، پوشش‏دهی سطح اتصال‏دهنده بهترین روش به حساب می‌آید. اسپینل‏های بدون کروم موادی مناسب برای این منظور هستند که در میان آن‌ها اسپینل کبالت- منگنز، با داشتن هدایت الکتریکی خوب و بازدارندگی مناسب در برابر نفوذ کروم، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ایجاد پوششی محافظ/رسانا، دو لایه متوالی از کبالت و منگنز با استفاده از آبکاری پالسی بر روی فولاد زنگ‏نزن فریتی AISI-430 لایه‏نشانی شد. با انجام عملیات حرارتی در اتمسفر هوا در دمای °C800، به واسطه اکسید شدن لایه‏ها و نفوذ در هم کبالت و منگنز، پوشش اسپینل کبالت-منگنز بر روی سطح تشکیل شد. حضور ناچیز کروم (کمتر از at.%5/0) در لایه پوشش پس از 100 ساعت اکسیداسیون، نشان می‏دهد با اعمال این پوشش، از نفوذ کروم به سطح جلوگیری شده و پدیده تبخیر کروم به خوبی کنترل می‏شود. همچنین بر اساس نتایج پراش پرتو ایکس (XRD)، فازهای اسپینل FeCrCoO4وO4(CrCo)Mnدر فصل مشترک پوشش/زیرلایه تشکیل شده‏اند که هدایت الکتریکی بالاتری نسبت به کرومیا دارند.

کلیدواژه‌ها