بررسی خواص پوشش دو لایه شیشه زیست‌فعال 45S5- سیلیکا ایجاد شده بر زیرلایه فولاد زنگ‌نزن L316

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 استفاده ازشیشه‌های زیست‌فعال به عنوان پوشش بر ایمپلنت‌های فلزی، دو اثر مهم دارد: ایجاد یکپارچگی بین استخوان و ایمپلنت، محافظت از ایمپلنت فلزی در برابر خوردگی ناشی از سیالات بیولوژیکی و محافظت از بافت در برابر محصولات خوردگی فلز. در این تحقیق، ابتدا  پوشش دو لایه شیشه زیست‌فعال 45S5- سیلیکا بر زیرلایه فولاد زنگ‌نزن L316 با روش سل- ژل ایجاد گردیده و سپس به بررسی رفتار خوردگی و زیست‌فعالی پوشش‌های حاصل در محلول شبیه‌سازی شده بدن پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، پوشش‌هایی یکنواخت بر سطح زیرلایه ایجاد شده‌ که مقاومت به خوردگی زیرلایه را افزایش می‌دهد. همچنین پوشش‌های حاصل زیست‌فعال هستند به گونه‌ای که پس از 30 روز غوطه‌وری در محلول شبیه‌سازی شده بدن، هیدروکسی آپاتیت بر سطح پوشش‌ها تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها