نویسنده = مسعود سلطانی
بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083

دوره 17، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 11-26

محمد علی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ حسن حسن زاده؛ علیرضا بهزادی؛ نسا زمانی بختیاروند؛ علی شفیعی


ارزیابی ریزساختار و مقاومت به سایش و خوردگی اینکونل 625 روکش کاری‌شده بر زیرلایه مسی

دوره 15، شماره 40، شهریور 1398، صفحه 37-52

منصور رحیمی؛ مسعود سلطانی؛ مهدی صالحی


بهینه سازی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی نیکل- نقره توسط مدل تاگوچی

دوره 15، شماره 39، خرداد 1398، صفحه 11-30

مجید زارع؛ مسعود سلطانی؛ علی شفیعی