نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیابکاری مکانیکی ایجاد ترکیبات بین فلزی Al -Fe بر فولاد با روش آسیابکاری و عملیات حرارتی [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 79-92]
 • آسیاکاری مقایسه خواص مکانیکی پوشش‌های پلاسمایی نانوساختار Cr2O3 و Cr2O3-20YSZ [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 1-17]
 • آلومینا تحلیل ترمومکانیکی اثر افزودن آلومینا به سیستم پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه‌سازی المان محدودنسیم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 19-41]
 • آلومینیم ارزیابی ریزساختار، ترکیب شیمیایی و مقاومت به خوردگی پوشش اکسیدی ایجاد شده در فرایند آندایز سخت آلومینیوم در الکترولیت اسید اگزالیک [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 53-69]
 • آلومینیم بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی لایه کامپوزیتی Al/AlN تشکیل شده روی آلومینیم بصورت درجا توسط فرآیند همزن اصطکاکی در حضور گاز نیتروژن [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 69-78]
 • آلیاژ Al 3003 ارزیابی ریزساختاری و رفتار سایشی کامپوزیت‌ سطحی درجای Al 3003/Al3 Ti تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 65-78]
 • آلیاژ آلومینیوم ایجاد سطوح ابرآبگریز نانو ساختار بر روی آلیاژ آلومینیوم به روش ساده اچ شیمیایی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 49-58]
 • آلیاژهای منیزیم ایجاد سطح فوق‌آبگریز بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به کمک غوطه‌وری شیمیایی و بررسی مقاومت به خوردگی آن [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 81-87]
 • آندایز سخت ارزیابی ریزساختار، ترکیب شیمیایی و مقاومت به خوردگی پوشش اکسیدی ایجاد شده در فرایند آندایز سخت آلومینیوم در الکترولیت اسید اگزالیک [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 53-69]

ا

 • ابرآبگریز ایجاد سطوح ابرآبگریز نانو ساختار بر روی آلیاژ آلومینیوم به روش ساده اچ شیمیایی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 49-58]
 • اچ شیمیایی ایجاد سطوح ابرآبگریز نانو ساختار بر روی آلیاژ آلومینیوم به روش ساده اچ شیمیایی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 49-58]
 • اسکاندیا سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ) [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 1-14]
 • اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی اثر هیدروکسیدپتاسیم بر رفتار خوردگی پوشش‏های‏ سرامیکی تشکیل‏شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه تیتانیم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 83-95]
 • اکسیداسیون دما بالا بهبود رفتار دما بالای پوشش های سد حرارتی زیرکونیایی مرسوم به کمک پایدار کننده ی اکسید سریم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 1-14]
 • اکسیدروی سنتز، مشخصه‌یابی و فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت اکسیدروی/ سیلیکاژل [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 1-8]
 • الکتروفورتیک تاثیر نانوذرات TiO2 بر مورفولوژی سطحی و خشک شدن پوشش کامپوزیتی HA-TiO2 به روش الکتروفورتیک روی آلیاژ NiTi [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 27-95]
 • الکترولس ارزیابی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی Ni-P-Ag در دمای بالا [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 49-55]
 • المان محدود تحلیل ترمومکانیکی اثر افزودن آلومینا به سیستم پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه‌سازی المان محدودنسیم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 19-41]
 • انبساط حرارتی بهبود رفتار دما بالای پوشش های سد حرارتی زیرکونیایی مرسوم به کمک پایدار کننده ی اکسید سریم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 1-14]
 • اندیوم گالیوم نیترات تاثیر مواد و ضخامت لایه های کلدینگ بر کارایی لیزرهای دیودی چاه کوانتومی مبتنی بر گالیوم نیترات [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 45-52]

پ

 • پاشش پلاسمای اتمسفری بهبود رفتار دما بالای پوشش های سد حرارتی زیرکونیایی مرسوم به کمک پایدار کننده ی اکسید سریم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 1-14]
 • پاشش پلاسمایی مقایسه خواص مکانیکی پوشش‌های پلاسمایی نانوساختار Cr2O3 و Cr2O3-20YSZ [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 1-17]
 • پایداری حرارتی سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ) [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 1-14]
 • پراش پرتو ایکس تأثیر غلظت و ضخامت آلاینده آلومینیوم بر خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک دی اکسید قلع آلاییده با آلومینیوم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 43-51]
 • پراش پرتو ایکس مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 93-105]
 • پلاسما اسپری سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ) [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 1-14]
 • پلی (متیل متاکریلات-بوتیل اکریلات-اکریلیک اسید)/ نانوسیلیکا بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر اندازه و توزیع ذرات لاتکس ترپلیمراکریلیک/ نانوسیلیکا و خواص سطحی آن [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 29-36]
 • پلیمریزاسیون امولسیونی بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر اندازه و توزیع ذرات لاتکس ترپلیمراکریلیک/ نانوسیلیکا و خواص سطحی آن [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 29-36]
 • پوشش آلومینیوم ایجاد ترکیبات بین فلزی Al -Fe بر فولاد با روش آسیابکاری و عملیات حرارتی [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 79-92]
 • پوشش اسپری حرارتی ساختار و خواص مکانیکی پوششNiCrBSi-WC(Co) اعمالی به روش پاشش شعله ای پرسرعت(HVOF) [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 53-60]
 • پوشش پلی یورتان بررسی نقش نانوالیاف اتیل سلولز در جدایش کاتدی پوشش پلی یورتان خطوط لوله فولادی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 37-48]
 • پوشش سد حرارتی بررسی تحلیلی و المان محدود تأثیر تریپ بر تنش و کرنش حرارتی و رشد ترک در پوشش‌های سد حرارتی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 29-38]
 • پوشش سد حرارتی تحلیل ترمومکانیکی اثر افزودن آلومینا به سیستم پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه‌سازی المان محدودنسیم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 19-41]
 • پوشش سیلانی و رفتار خوردگی بررسی رفتار خوردگی پوشش سیلانی حاوی دو ترکیب آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان و تترااتیل اورتوسیلیکات بر روی فولاد IFبه روش سل ژل [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 39-48]
 • پوشش نانوساختار مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 93-105]
 • پوشش نانوکامپوزیتی بررسی نقش نانوالیاف اتیل سلولز در جدایش کاتدی پوشش پلی یورتان خطوط لوله فولادی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 37-48]
 • پوشش‌های سد حرارتی سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ) [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 1-14]
 • پوشش های سد حرارتی بهبود رفتار دما بالای پوشش های سد حرارتی زیرکونیایی مرسوم به کمک پایدار کننده ی اکسید سریم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 1-14]
 • پوشش‏های سرامیکی اثر هیدروکسیدپتاسیم بر رفتار خوردگی پوشش‏های‏ سرامیکی تشکیل‏شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه تیتانیم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 83-95]
 • پیش‌بینی سایش مطالعه تجربی و تئوری اثر نیتراته‌کردن بر رفتار تماس لغزشی در دوره گذار سایش [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 15-27]

ت

 • تحلیل عددی بررسی تحلیلی و المان محدود تأثیر تریپ بر تنش و کرنش حرارتی و رشد ترک در پوشش‌های سد حرارتی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 29-38]
 • تخریب استفاده از فیلم های نازک نانوذرات ZnS حاوی مس جهت تخریب رنگدانه های سمی متیلن بلو [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 37-44]
 • ترکیبات بین فلزی ایجاد ترکیبات بین فلزی Al -Fe بر فولاد با روش آسیابکاری و عملیات حرارتی [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 79-92]
 • تریپ بررسی تحلیلی و المان محدود تأثیر تریپ بر تنش و کرنش حرارتی و رشد ترک در پوشش‌های سد حرارتی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 29-38]
 • تشکیل درجای 〖"Al" 〗_"3" "Ti" ارزیابی ریزساختاری و رفتار سایشی کامپوزیت‌ سطحی درجای Al 3003/Al3 Ti تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 65-78]
 • تعداد پاس تأثیر تعداد پاس در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر توزیع ذرات تقویت‌کننده و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC+BNh [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 17-27]
 • تنش پسماند تحلیل ترمومکانیکی اثر افزودن آلومینا به سیستم پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه‌سازی المان محدودنسیم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 19-41]
 • توزیع حرارت تحلیل ترمومکانیکی اثر افزودن آلومینا به سیستم پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه‌سازی المان محدودنسیم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 19-41]
 • تیتانیم نقش تیتانیم در بهبود رفتار خوردگی روکش اینکونل 625 اعمال شده به روش جوشکاری TIG بر فولاد ساده کربنی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 89-101]
 • تیتانیم اثر هیدروکسیدپتاسیم بر رفتار خوردگی پوشش‏های‏ سرامیکی تشکیل‏شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه تیتانیم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 83-95]

ج

 • جدایش کاتدی بررسی نقش نانوالیاف اتیل سلولز در جدایش کاتدی پوشش پلی یورتان خطوط لوله فولادی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 37-48]
 • جذب UV-Vis استفاده از فیلم های نازک نانوذرات ZnS حاوی مس جهت تخریب رنگدانه های سمی متیلن بلو [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 37-44]
 • جریان الکتریکی بررسی اثر اعمال جریان الکتریکی حین کروم‌دهی پودری فولاد AISI 1045 [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 57-63]
 • جزایرMA تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر تغییرات ریزساختاری و رفتار فرسایش فلز جوش فولاد 100- HSLA [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 79-91]
 • جوشکاری GTAW بررسی ریزساختار و سختی فولاد منگنزی با ایجاد لایه حاوی ذرات WC توسط فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 15-25]
 • جوشکاری قوسی تنگستن- گاز نقش تیتانیم در بهبود رفتار خوردگی روکش اینکونل 625 اعمال شده به روش جوشکاری TIG بر فولاد ساده کربنی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 89-101]
 • جوشکاری لرزش الکترومغناطیس تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر تغییرات ریزساختاری و رفتار فرسایش فلز جوش فولاد 100- HSLA [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 79-91]

خ

 • خشک شدن تاثیر نانوذرات TiO2 بر مورفولوژی سطحی و خشک شدن پوشش کامپوزیتی HA-TiO2 به روش الکتروفورتیک روی آلیاژ NiTi [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 27-95]
 • خواص سطحی بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر اندازه و توزیع ذرات لاتکس ترپلیمراکریلیک/ نانوسیلیکا و خواص سطحی آن [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 29-36]
 • خواص مکانیکی مقایسه خواص مکانیکی پوشش‌های پلاسمایی نانوساختار Cr2O3 و Cr2O3-20YSZ [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 1-17]
 • خودتمیزشوندگی ایجاد سطوح ابرآبگریز نانو ساختار بر روی آلیاژ آلومینیوم به روش ساده اچ شیمیایی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 49-58]
 • خود روانکاری ارزیابی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی Ni-P-Ag در دمای بالا [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 49-55]
 • خوردگی ایجاد سطوح ابرآبگریز نانو ساختار بر روی آلیاژ آلومینیوم به روش ساده اچ شیمیایی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 49-58]
 • خوردگی ایجاد سطح فوق‌آبگریز بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به کمک غوطه‌وری شیمیایی و بررسی مقاومت به خوردگی آن [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 81-87]
 • خوردگی ارزیابی ریزساختار، ترکیب شیمیایی و مقاومت به خوردگی پوشش اکسیدی ایجاد شده در فرایند آندایز سخت آلومینیوم در الکترولیت اسید اگزالیک [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 53-69]
 • خوردگی اثر هیدروکسیدپتاسیم بر رفتار خوردگی پوشش‏های‏ سرامیکی تشکیل‏شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه تیتانیم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 83-95]
 • خوردگی داغ بهبود رفتار دما بالای پوشش های سد حرارتی زیرکونیایی مرسوم به کمک پایدار کننده ی اکسید سریم [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 1-14]

د

 • دما ارزیابی ریزساختار، ترکیب شیمیایی و مقاومت به خوردگی پوشش اکسیدی ایجاد شده در فرایند آندایز سخت آلومینیوم در الکترولیت اسید اگزالیک [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 53-69]
 • دمای سنتز اثر غلظت متان و دما درتعداد لایه های گرافین فوم سنتز شده به روش CVD [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 9-16]
 • دوره گذار سایش مطالعه تجربی و تئوری اثر نیتراته‌کردن بر رفتار تماس لغزشی در دوره گذار سایش [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 15-27]
 • دوقطبی مجزا بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای مکعبی شکل طلا- گرافن به کمک تقریب دوقطبی های مجزا [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 61-67]
 • دی اکسید قلع آلاییده با آلومینیوم تأثیر غلظت و ضخامت آلاینده آلومینیوم بر خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک دی اکسید قلع آلاییده با آلومینیوم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 43-51]
 • دیسک‌های نیتراته شده مطالعه تجربی و تئوری اثر نیتراته‌کردن بر رفتار تماس لغزشی در دوره گذار سایش [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 15-27]

ذ

 • ذرات کاربید تیتانیم (TiC) تأثیر تغییرات سرعت روبش پرتو لیزر بر ریزساختار و ریزسختی فولاد ابزار گرمکار 13H کامپوزیت سازی سطحی شده با ذرات کاربید تیتانیم با استفاده از لیزر [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 97-104]

ر

 • رزین اکریلیک پایه آب بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر اندازه و توزیع ذرات لاتکس ترپلیمراکریلیک/ نانوسیلیکا و خواص سطحی آن [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 29-36]
 • رسوب دهی بخارشیمیایی اثر غلظت متان و دما درتعداد لایه های گرافین فوم سنتز شده به روش CVD [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 9-16]
 • رسوب فیزیکی بخار مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 93-105]
 • رفتار سایشی ارزیابی ریزساختاری و رفتار سایشی کامپوزیت‌ سطحی درجای Al 3003/Al3 Ti تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 65-78]
 • رفتار فرسایش تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر تغییرات ریزساختاری و رفتار فرسایش فلز جوش فولاد 100- HSLA [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 79-91]
 • روش تقسیم بار مطالعه تجربی و تئوری اثر نیتراته‌کردن بر رفتار تماس لغزشی در دوره گذار سایش [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 15-27]
 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی پارامترهای فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP)، برای بهبود سختی و مقاومت به سایش Al-2024 توسط روش سطح پاسخ [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 71-82]
 • روکش NiTi نقش تیتانیم در بهبود رفتار خوردگی روکش اینکونل 625 اعمال شده به روش جوشکاری TIG بر فولاد ساده کربنی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 89-101]
 • روکش سخت اثر عنصر مولیبدن بر ریزساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت Fe-Cr-C-Mo بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 71-80]
 • ریزساختار اثر عنصر مولیبدن بر ریزساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت Fe-Cr-C-Mo بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 71-80]
 • ریزساختار تأثیر تعداد پاس در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر توزیع ذرات تقویت‌کننده و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC+BNh [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 17-27]
 • ریزساختار ساختار و خواص مکانیکی پوششNiCrBSi-WC(Co) اعمالی به روش پاشش شعله ای پرسرعت(HVOF) [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 53-60]

س

 • سایش بررسی ریزساختار و سختی فولاد منگنزی با ایجاد لایه حاوی ذرات WC توسط فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 15-25]
 • سایش بهینه‌سازی پارامترهای فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP)، برای بهبود سختی و مقاومت به سایش Al-2024 توسط روش سطح پاسخ [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 71-82]
 • سایش ساختار و خواص مکانیکی پوششNiCrBSi-WC(Co) اعمالی به روش پاشش شعله ای پرسرعت(HVOF) [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 53-60]
 • سایش بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی لایه کامپوزیتی Al/AlN تشکیل شده روی آلومینیم بصورت درجا توسط فرآیند همزن اصطکاکی در حضور گاز نیتروژن [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 69-78]
 • سختکاری لیزری افزایش سختی سطحی فولاد مارتنزیتی410 با استفاده از لیزر دیودی توان بالا [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 59-70]
 • سختی تأثیر تعداد پاس در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر توزیع ذرات تقویت‌کننده و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC+BNh [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 17-27]
 • سختی بررسی اثر اعمال جریان الکتریکی حین کروم‌دهی پودری فولاد AISI 1045 [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 57-63]
 • سختی ساختار و خواص مکانیکی پوششNiCrBSi-WC(Co) اعمالی به روش پاشش شعله ای پرسرعت(HVOF) [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 53-60]
 • سرعت روبش پرتو لیزر تأثیر تغییرات سرعت روبش پرتو لیزر بر ریزساختار و ریزسختی فولاد ابزار گرمکار 13H کامپوزیت سازی سطحی شده با ذرات کاربید تیتانیم با استفاده از لیزر [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 97-104]
 • سریا سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ) [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 1-14]
 • سطوح فوق‌آبگریز ایجاد سطح فوق‌آبگریز بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به کمک غوطه‌وری شیمیایی و بررسی مقاومت به خوردگی آن [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 81-87]
 • سل-ژل سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ) [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 1-14]
 • سمانتاسیون پودری بررسی اثر اعمال جریان الکتریکی حین کروم‌دهی پودری فولاد AISI 1045 [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 57-63]
 • سولفید روی استفاده از فیلم های نازک نانوذرات ZnS حاوی مس جهت تخریب رنگدانه های سمی متیلن بلو [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 37-44]
 • سولفید روی حاوی ناخالصی+2Cu استفاده از فیلم های نازک نانوذرات ZnS حاوی مس جهت تخریب رنگدانه های سمی متیلن بلو [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 37-44]
 • سیلیکاژل سنتز، مشخصه‌یابی و فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت اکسیدروی/ سیلیکاژل [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 1-8]

ش

 • شبیه سازی عددی تاثیر مواد و ضخامت لایه های کلدینگ بر کارایی لیزرهای دیودی چاه کوانتومی مبتنی بر گالیوم نیترات [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 45-52]
 • شفافیت اپتیکی تأثیر غلظت و ضخامت آلاینده آلومینیوم بر خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک دی اکسید قلع آلاییده با آلومینیوم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 43-51]

ض

 • ضریب اصطکاک مطالعه تجربی و تئوری اثر نیتراته‌کردن بر رفتار تماس لغزشی در دوره گذار سایش [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 15-27]
 • ضریب شدت تنش بررسی تحلیلی و المان محدود تأثیر تریپ بر تنش و کرنش حرارتی و رشد ترک در پوشش‌های سد حرارتی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 29-38]

ط

 • طلا بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای مکعبی شکل طلا- گرافن به کمک تقریب دوقطبی های مجزا [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 61-67]
 • طلاکاری آتشی بررسی روش ساخت و مطالعه تکنیک طلاکاری روکش فلزی درب مسجد امام اصفهان [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 107-120]
 • طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی نقش نانوالیاف اتیل سلولز در جدایش کاتدی پوشش پلی یورتان خطوط لوله فولادی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 37-48]

ف

 • فتوکاتالیست سنتز، مشخصه‌یابی و فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت اکسیدروی/ سیلیکاژل [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 1-8]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی تأثیر تعداد پاس در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر توزیع ذرات تقویت‌کننده و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC+BNh [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 17-27]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ارزیابی ریزساختاری و رفتار سایشی کامپوزیت‌ سطحی درجای Al 3003/Al3 Ti تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 65-78]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بهینه‌سازی پارامترهای فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP)، برای بهبود سختی و مقاومت به سایش Al-2024 توسط روش سطح پاسخ [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 71-82]
 • فرآیند قوس کاتدی مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 93-105]
 • فرآیند همزن اصطکاکی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی لایه کامپوزیتی Al/AlN تشکیل شده روی آلومینیم بصورت درجا توسط فرآیند همزن اصطکاکی در حضور گاز نیتروژن [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 69-78]
 • فرومولیبدن اثر عنصر مولیبدن بر ریزساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت Fe-Cr-C-Mo بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 71-80]
 • فریت سوزنی تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر تغییرات ریزساختاری و رفتار فرسایش فلز جوش فولاد 100- HSLA [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 79-91]
 • فوتوکاتالیست استفاده از فیلم های نازک نانوذرات ZnS حاوی مس جهت تخریب رنگدانه های سمی متیلن بلو [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 37-44]
 • فولاد100-HSLA تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر تغییرات ریزساختاری و رفتار فرسایش فلز جوش فولاد 100- HSLA [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 79-91]
 • فولاد AISI 1045 بررسی اثر اعمال جریان الکتریکی حین کروم‌دهی پودری فولاد AISI 1045 [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 57-63]
 • فولاد IF بررسی رفتار خوردگی پوشش سیلانی حاوی دو ترکیب آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان و تترااتیل اورتوسیلیکات بر روی فولاد IFبه روش سل ژل [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 39-48]
 • فولاد ابزار گرمکار 13H تأثیر تغییرات سرعت روبش پرتو لیزر بر ریزساختار و ریزسختی فولاد ابزار گرمکار 13H کامپوزیت سازی سطحی شده با ذرات کاربید تیتانیم با استفاده از لیزر [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 97-104]
 • فولاد مارتنزیتی 410 افزایش سختی سطحی فولاد مارتنزیتی410 با استفاده از لیزر دیودی توان بالا [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 59-70]
 • فولاد منگنزی بررسی ریزساختار و سختی فولاد منگنزی با ایجاد لایه حاوی ذرات WC توسط فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 15-25]

ک

 • کاربید تنگستن بررسی ریزساختار و سختی فولاد منگنزی با ایجاد لایه حاوی ذرات WC توسط فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 15-25]
 • کاربید تنگستن ساختار و خواص مکانیکی پوششNiCrBSi-WC(Co) اعمالی به روش پاشش شعله ای پرسرعت(HVOF) [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 53-60]
 • کاشتنی تاثیر نانوذرات TiO2 بر مورفولوژی سطحی و خشک شدن پوشش کامپوزیتی HA-TiO2 به روش الکتروفورتیک روی آلیاژ NiTi [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 27-95]
 • کامپوزیت ارزیابی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی Ni-P-Ag در دمای بالا [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 49-55]
 • کامپوزیت سطحی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی لایه کامپوزیتی Al/AlN تشکیل شده روی آلومینیم بصورت درجا توسط فرآیند همزن اصطکاکی در حضور گاز نیتروژن [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 69-78]
 • کرنش پلاستیک بررسی تحلیلی و المان محدود تأثیر تریپ بر تنش و کرنش حرارتی و رشد ترک در پوشش‌های سد حرارتی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 29-38]
 • کروم‌دهی بررسی اثر اعمال جریان الکتریکی حین کروم‌دهی پودری فولاد AISI 1045 [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 57-63]

گ

 • گرافن بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای مکعبی شکل طلا- گرافن به کمک تقریب دوقطبی های مجزا [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 61-67]
 • گرافین فوم کم لایه اثر غلظت متان و دما درتعداد لایه های گرافین فوم سنتز شده به روش CVD [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 9-16]

ل

 • لایه سخت بررسی ریزساختار و سختی فولاد منگنزی با ایجاد لایه حاوی ذرات WC توسط فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 15-25]
 • لایه سدی ارزیابی ریزساختار، ترکیب شیمیایی و مقاومت به خوردگی پوشش اکسیدی ایجاد شده در فرایند آندایز سخت آلومینیوم در الکترولیت اسید اگزالیک [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 53-69]
 • لایه کلدینگ تاثیر مواد و ضخامت لایه های کلدینگ بر کارایی لیزرهای دیودی چاه کوانتومی مبتنی بر گالیوم نیترات [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 45-52]
 • لایه های نازک تأثیر غلظت و ضخامت آلاینده آلومینیوم بر خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک دی اکسید قلع آلاییده با آلومینیوم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 43-51]
 • لیزر پالسی Nd:YAG تأثیر تغییرات سرعت روبش پرتو لیزر بر ریزساختار و ریزسختی فولاد ابزار گرمکار 13H کامپوزیت سازی سطحی شده با ذرات کاربید تیتانیم با استفاده از لیزر [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 97-104]
 • لیزر دیود چاه کوانتومی تاثیر مواد و ضخامت لایه های کلدینگ بر کارایی لیزرهای دیودی چاه کوانتومی مبتنی بر گالیوم نیترات [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 45-52]

م

 • متالوگرافی بررسی روش ساخت و مطالعه تکنیک طلاکاری روکش فلزی درب مسجد امام اصفهان [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 107-120]
 • متان اثر غلظت متان و دما درتعداد لایه های گرافین فوم سنتز شده به روش CVD [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 9-16]
 • متیل‌اورانژ سنتز، مشخصه‌یابی و فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت اکسیدروی/ سیلیکاژل [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 1-8]
 • متیلن بلو استفاده از فیلم های نازک نانوذرات ZnS حاوی مس جهت تخریب رنگدانه های سمی متیلن بلو [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 37-44]
 • مسجد امام اصفهان بررسی روش ساخت و مطالعه تکنیک طلاکاری روکش فلزی درب مسجد امام اصفهان [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 107-120]
 • مشخصات کارایی تاثیر مواد و ضخامت لایه های کلدینگ بر کارایی لیزرهای دیودی چاه کوانتومی مبتنی بر گالیوم نیترات [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 45-52]
 • مقاومت به خوردگی نقش تیتانیم در بهبود رفتار خوردگی روکش اینکونل 625 اعمال شده به روش جوشکاری TIG بر فولاد ساده کربنی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 89-101]
 • مقاومت ویژه تأثیر غلظت و ضخامت آلاینده آلومینیوم بر خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک دی اکسید قلع آلاییده با آلومینیوم [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 43-51]
 • مقرون به صرفه ایجاد سطوح ابرآبگریز نانو ساختار بر روی آلیاژ آلومینیوم به روش ساده اچ شیمیایی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 49-58]
 • مکانیزم سایش ارزیابی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی Ni-P-Ag در دمای بالا [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 49-55]
 • مکانیزم فرسایش تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر تغییرات ریزساختاری و رفتار فرسایش فلز جوش فولاد 100- HSLA [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 79-91]
 • میکروساختار افزایش سختی سطحی فولاد مارتنزیتی410 با استفاده از لیزر دیودی توان بالا [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 59-70]
 • میکروسختی افزایش سختی سطحی فولاد مارتنزیتی410 با استفاده از لیزر دیودی توان بالا [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 59-70]

ن

 • نانو مقایسه خواص مکانیکی پوشش‌های پلاسمایی نانوساختار Cr2O3 و Cr2O3-20YSZ [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 1-17]
 • نانوالیاف اتیل سلولز بررسی نقش نانوالیاف اتیل سلولز در جدایش کاتدی پوشش پلی یورتان خطوط لوله فولادی [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 37-48]
 • نانوذرات اکسید تیتانیم تاثیر نانوذرات TiO2 بر مورفولوژی سطحی و خشک شدن پوشش کامپوزیتی HA-TiO2 به روش الکتروفورتیک روی آلیاژ NiTi [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 27-95]
 • نانو ساختار سنتز و بررسی پایداری حرارتی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا(ScCeSZ) [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 1-14]
 • نانوساختار ایجاد سطوح ابرآبگریز نانو ساختار بر روی آلیاژ آلومینیوم به روش ساده اچ شیمیایی [دوره 14، شماره 35، 1397، صفحه 49-58]
 • نانوکامپوزیت‌ سنتز، مشخصه‌یابی و فعالیت فتوکاتالیستی کامپوزیت اکسیدروی/ سیلیکاژل [دوره 14، شماره 36، 1397، صفحه 1-8]
 • نانو مکعبی بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای مکعبی شکل طلا- گرافن به کمک تقریب دوقطبی های مجزا [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 61-67]
 • نیترید آلومینیم بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی لایه کامپوزیتی Al/AlN تشکیل شده روی آلومینیم بصورت درجا توسط فرآیند همزن اصطکاکی در حضور گاز نیتروژن [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 69-78]

و

 • واژه‌های کلیدی: Cr2O3-YSZ مقایسه خواص مکانیکی پوشش‌های پلاسمایی نانوساختار Cr2O3 و Cr2O3-20YSZ [دوره 14، شماره 38، 1397، صفحه 1-17]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت تاثیر نانوذرات TiO2 بر مورفولوژی سطحی و خشک شدن پوشش کامپوزیتی HA-TiO2 به روش الکتروفورتیک روی آلیاژ NiTi [دوره 14، شماره 37، 1397، صفحه 27-95]