دوره و شماره: دوره 15، شماره 40، تابستان 1398 
2. روکش کاری فولاد کربنی با سنتز لیزری کاربید تیتانیوم از ایلمنایت فعال سازی شده

صفحه 23-35

آرمان خلیلی؛ میلاد مجتهدی؛ مسعود گودرزی؛ محمد جواد ترکمنی