دوره و شماره: دوره 12، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 1-106 
6. اثر آلومینیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد هادفیلد تحت سایش آرام

صفحه 55-67

مجید عباسی؛ شهرام خیراندیش؛ جلال حجازی؛ یوسف خرازی