دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، خرداد 1395، صفحه 1-103 
اثر غلظت عامل احیاکننده بر ساختار و سختی پوشش نیکل- بور الکترولس

صفحه 39-48

حسن ثقفیان لاریجانی؛ مجید رهگذر؛ سید ابوالفضل سید سجادی


فرآیند ساخت و ارزیابی خواص پوشش کامپوزیتی سیلیکا-آلومینا با نسبت‌های مختلف

صفحه 71-80

مژگان شفیعی؛ مهدی کلانتر؛ سید صادق قاسمی؛ مسعود مصلایی پور