دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، بهار 1395، صفحه 1-103 
4. اثر غلظت عامل احیاکننده بر ساختار و سختی پوشش نیکل- بور الکترولس

صفحه 39-48

حسن ثقفیان لاریجانی؛ مجید رهگذر؛ سید ابوالفضل سید سجادی


7. فرآیند ساخت و ارزیابی خواص پوشش کامپوزیتی سیلیکا-آلومینا با نسبت‌های مختلف

صفحه 71-80

مژگان شفیعی؛ مهدی کلانتر؛ سید صادق قاسمی؛ مسعود مصلایی پور