نمایه نویسندگان

آ

 • آلبوشوکه، سید عادل بررسی پارامترهای پاشش و رفتار سایشی پوششWC-Co حاصل از پاشش حرارتی HVOF [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 99-112]

ا

 • ابوطالبی، محمدرضا طراحی و بهینه سازی ساختار پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه سازی المان محدود [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 61-75]
 • ادهمی، صادق بررسی اثر زمان غوطه‌وری در محلول کلرید سدیم بر میزان حفاظت از خوردگی پوشش سیلانی اعمال شده بر مس [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 11-22]
 • اعلایی، علیرضا ورود ذرات کاربید سیلیسیوم در زمینه‌ای از فولاد ASTM A106 به روش جوشکاری قوس تنگستن-گاز و مطالعه رفتار سایشی کامپوزیت سطحی حاصل [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 87-98]

ت

 • ترکمنی، محمدجواد ایجاد لایه کامپوزیتی Ti/TiCبه روش در جا روی آلیاژ Ti-6Al-4V توسط لیزر Nd:YAG پالسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 77-85]

ج

 • جلالی عزیزپور، مهدی بررسی پارامترهای پاشش و رفتار سایشی پوششWC-Co حاصل از پاشش حرارتی HVOF [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 99-112]
 • جمالی، حسین تولید و مشخصه‌یابی پوشش محافظ ژرمانیوم-کربن [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 1-9]

ح

 • حیدرزاده سهی، محمود ایجاد لایه کامپوزیتی Ti/TiCبه روش در جا روی آلیاژ Ti-6Al-4V توسط لیزر Nd:YAG پالسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 77-85]

ر

 • رنجبر، مهدی تاثیر زمان ماندگاری بر خواص اپتیکی نانوذرات هسته-پوسته Au/Pd ساخته شده به روش کندوسوز لیزر پالسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 23-33]

س

 • سرپولکی، حسین طراحی و بهینه سازی ساختار پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه سازی المان محدود [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 61-75]
 • سلامتی، هادی تاثیر زمان ماندگاری بر خواص اپتیکی نانوذرات هسته-پوسته Au/Pd ساخته شده به روش کندوسوز لیزر پالسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 23-33]
 • سلطانی پور، عبدالرضا ارزیابی رفتار خوردگی نواحی مختلف ورق تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 49-59]
 • سیدین، سیدحسین طراحی و بهینه سازی ساختار پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه سازی المان محدود [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 61-75]

ش

 • شیخی حموله، کیاوش توسعه پوشش‌های پاشش حرارتی HVOF کامپوزیتی استلایت6-کاربید کروم و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 35-48]
 • شیخی فرد، زهرا تاثیر زمان ماندگاری بر خواص اپتیکی نانوذرات هسته-پوسته Au/Pd ساخته شده به روش کندوسوز لیزر پالسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 23-33]

ص

 • صالحی، مهدی توسعه پوشش‌های پاشش حرارتی HVOF کامپوزیتی استلایت6-کاربید کروم و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 35-48]

ع

 • عطاپور، مسعود بررسی اثر زمان غوطه‌وری در محلول کلرید سدیم بر میزان حفاظت از خوردگی پوشش سیلانی اعمال شده بر مس [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 11-22]
 • علافچیان، علیرضا بررسی اثر زمان غوطه‌وری در محلول کلرید سدیم بر میزان حفاظت از خوردگی پوشش سیلانی اعمال شده بر مس [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 11-22]

ف

 • فاضل، محمود ورود ذرات کاربید سیلیسیوم در زمینه‌ای از فولاد ASTM A106 به روش جوشکاری قوس تنگستن-گاز و مطالعه رفتار سایشی کامپوزیت سطحی حاصل [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 87-98]
 • فرخ پور، حسین تاثیر زمان ماندگاری بر خواص اپتیکی نانوذرات هسته-پوسته Au/Pd ساخته شده به روش کندوسوز لیزر پالسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 23-33]
 • فرمنش، خسرو ارزیابی رفتار خوردگی نواحی مختلف ورق تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 49-59]

ق

 • قاسمی، علی ارزیابی رفتار خوردگی نواحی مختلف ورق تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 49-59]
 • قربانی، حسن ایجاد لایه کامپوزیتی Ti/TiCبه روش در جا روی آلیاژ Ti-6Al-4V توسط لیزر Nd:YAG پالسی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 77-85]

م

 • مظاهری، حسین ورود ذرات کاربید سیلیسیوم در زمینه‌ای از فولاد ASTM A106 به روش جوشکاری قوس تنگستن-گاز و مطالعه رفتار سایشی کامپوزیت سطحی حاصل [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 87-98]
 • مظفری نیا، رضا تولید و مشخصه‌یابی پوشش محافظ ژرمانیوم-کربن [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 1-9]

ن

 • نایب پاشایی، نسیم طراحی و بهینه سازی ساختار پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه سازی المان محدود [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 61-75]
 • نصر اصفهانی، علیرضا ارزیابی رفتار خوردگی نواحی مختلف ورق تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 49-59]

ه

 • هادوی، سیدمحمد مهدی طراحی و بهینه سازی ساختار پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه سازی المان محدود [دوره 11، شماره 26، 1394، صفحه 61-75]