تولید و مشخصه‌یابی پوشش محافظ ژرمانیوم-کربن

دوره 11، شماره 26، اسفند 1394، صفحه 1-9

حسین جمالی؛ رضا مظفری نیا


تاثیر چگالی جریان پوشش‌دهی بر خاصیت فوق آبگریزی و مقاومت به خوردگی پوشش رسوب الکتریکی نیکل

دوره 12، شماره 27، خرداد 1395، صفحه 1-15

سمانه اسماعیل زاده؛ کیوان رئیسی؛ فخرالدین اشرفی زاده