تعداد مقالات: 373

23. تولید و مشخصه‌یابی پوشش محافظ ژرمانیوم-کربن

دوره 11، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 1-9

حسین جمالی؛ رضا مظفری نیا


24. تاثیر چگالی جریان پوشش‌دهی بر خاصیت فوق آبگریزی و مقاومت به خوردگی پوشش رسوب الکتریکی نیکل

دوره 12، شماره 27، بهار 1395، صفحه 1-15

سمانه اسماعیل زاده؛ کیوان رئیسی؛ فخرالدین اشرفی زاده


25. ساخت کامپوزیت سطحی AZ91/MgxCuy، با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی رفتار سایشی آن پس از عملیات حرارتی T6

دوره 12، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 1-14

مهدیه فرقدانی؛ فتح الله کریم زاده؛ محمدحسین عنایتی