کلیدواژه‌ها = تحلیل المان محدود
تعداد مقالات: 2
1. تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 15، شماره 39، بهار 1398، صفحه 69-77

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی


2. بررسی تجربی و شبیه سازی توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 13، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 57-70

مائده السادات ضوئی؛ محمد حسین صادقی؛ مهدی صالحی