کلیدواژه‌ها = رفتار تریبولوژیکی
بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083

دوره 17، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 11-26

محمد علی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ حسن حسن زاده؛ علیرضا بهزادی؛ نسا زمانی بختیاروند؛ علی شفیعی


بررسی رفتار تریبولوژیکی فولاد ساده کربنی CK45 نیتروکربوره شده به روش پلاسمای الکترولیتی

دوره 13، شماره 34، اسفند 1396، صفحه 93-100

سیدمحمد نوری؛ چنگیز دهقانیان