کلیدواژه‌ها = پوشش
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF

دوره 13، شماره 33، آذر 1396، صفحه 23-31

امیرحسین نویدپور؛ مهران آذرپور سیاهکلی؛ مهدی صالحی؛ یعقوب کلانتری؛ مهدی امیرنصر؛ مسعود ریسمانچیان