کلیدواژه‌ها = آبکاری الکتریکی
اعمال پوشش های کامپوزیتی Ni-P-PTFE به روش آبکاری الکتریکی و بررسی مقاومت به خوردگی و سایش آنها

دوره 17، شماره 50، اسفند 1400، صفحه 29-40

رحمان جعفرزاده حسنلویی؛ طاهر ربیع زاده؛ احسان شالچی؛ بهزاد آبشت؛ میرقاسم حسینی


بهینه سازی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی نیکل- نقره توسط مدل تاگوچی

دوره 15، شماره 39، خرداد 1398، صفحه 11-30

مجید زارع؛ مسعود سلطانی؛ علی شفیعی


بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون پوشش کامپوزیتی Ni-TiO2

دوره 15، شماره 39، خرداد 1398، صفحه 91-101

عیسی خوران؛ مرتضی زند رحیمی؛ هادی ابراهیمی فر


تأثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2

دوره 13، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 27-39

فائزه خراشادیزاده؛ سعید رستگاری؛ حسن ثقفیان


بررسی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و رفتار سایشی پوشش کبالت-فسفر

دوره 13، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 81-92

محمد برزگر؛ سعیدرضا اله کرم؛ رضا نادری محمودی