کلیدواژه‌ها = هیدروکسی آپاتیت
تعداد مقالات: 7
1. بررسی ریزساختار و خواص خوردگی پوشش HA-TiO2 ایجاد شده توسط روش سل- ژل

دوره 16، شماره 44، تابستان 1399

محمود حاجی صفری؛ مسلم طهماسبی