کلیدواژه‌ها = خوردگی الکتروشیمیایی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 1050در محلول 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم

دوره 12، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 15-24

آرش فتاح الحسینی؛ مجتبی وکیلی؛ جمال الدین بزن