کلیدواژه‌ها = نیتروژن‌دهی پلاسمایی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رفتار سایشی آلیاژ آلومیناید تیتانیم پایه گاما قبل و بعد از فرآیند دوتایی نیتروژن‌دهی پلاسمایی و رسوب فیزیکی بخار

دوره 13، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 83-92

مهدی احمدی؛ احمد تحویلیان؛ سید رحمان حسینی؛ سیدمحمد مهدی هادوی