کلیدواژه‌ها = خوردگی داغ
بررسی اثر افزودن NiTi بر مقاومت به خوردگی داغ پوشش سد حرارتی زیرکونیایی پایدار شده با ایتریا

دوره 16، شماره 44، شهریور 1399، صفحه 15-26

نوشین منصوری نژاد؛ میلاد بهامیریان؛ محمد فرویزی؛ کوروش شیروانی؛ محمدرضا رحیمی‌پور؛ منصور رضوی


بررسی رفتار خوردگی داغ پوشش‌های سد حرارتی تک لایه و دولایه زیرکونیایی در محیط کلسیم-منیزیم-آلومینوسیلیکات

دوره 15، شماره 41، آذر 1398، صفحه 15-25

احمد کیوانی؛ مسعود کریمی لنجی؛ مهدی احمدپور؛ میلاد بهامیریان


بهبود رفتار دما بالای پوشش های سد حرارتی زیرکونیایی مرسوم به کمک پایدار کننده ی اکسید سریم

دوره 14، شماره 37، آذر 1397، صفحه 1-14

احمد کیوانی؛ علی زارعی نژاد؛ میلاد بهامیریان؛ ضیا والفی