کلیدواژه‌ها = لایه نازک
بررسی اثر آنیل حرارتی روی خواص شیمیایی و اپتیکی لایه های نازک کربن شبه الماسی

دوره 17، شماره 47، خرداد 1400، صفحه 27-36

عباسعلی آقائی؛ سجاد عالی پور؛ اکبر اسحاقی؛ فاطمه سوسنی؛ حسین زابلیان


مشخصه‌یابی لایه‌های نازک Cu2ZnSnS4 ایجاد شده به روش رسوب فیزیکی بخار تبخیر آنی

دوره 16، شماره 46، اسفند 1399، صفحه 23-36

مهدی تقوی؛ مهدی بهبودنیا؛ شهاب میرآقائی