کلیدواژه‌ها = مقاومت به خوردگی
تاثیر فرآیندQPQ بر خواص ریزساختاری، سختی و خوردگی فولاد CK67 مورد استفاده در اجزا اتومبیل

دوره 17، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 27-33

مسلم طیبی؛ فرانک محرمی؛ وحید عبداله زاده؛ مهری صمدی


بررسی ریزساختار و خواص خوردگی پوشش HA-TiO2 ایجاد شده توسط روش سل- ژل

دوره 16، شماره 44، شهریور 1399، صفحه 1-14

محمود حاجی صفری؛ مسلم طهماسبی


تاثیر فرآیند لیزر بر رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم AZ31 پاشش حرارتی شده با پودر WC-Co-Cr

دوره 12، شماره 29، آذر 1395، صفحه 45-54

مهران کریم زاده خویی؛ رضا سلطانی؛ محمود حیدرزاده سهی