کلیدواژه‌ها = ریزساختار
ساختار و خواص مکانیکی پوششNiCrBSi-WC(Co) اعمالی به روش پاشش شعله ای پرسرعت(HVOF)

دوره 14، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 53-60

محمدحسن ندیم؛ کوروش شیروانی؛ سید مهران نحوی


تأثیر تعداد پاس در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر توزیع ذرات تقویت‌کننده و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC+BNh

دوره 14، شماره 36، شهریور 1397، صفحه 17-27

آمنه دانشگر؛ مسعود مصلایی پور؛ امیر سیف الدینی؛ مسعود مشرفی فر