کلیدواژه‌ها = مورفولوژی
بررسی تاثیر عنصر کربن بر رفتار الکتروشیمیایی و مورفولوژیکی پوشش TiCN اعمال شده به روش PACVD

دوره 19، شماره 57، آذر 1402، صفحه 65-80

بهروز قاسمی؛ یاسر مهدوی نفتچالی؛ فتح الله قدس


بررسی تأثیر ترکیب حمام آبکاری بر ضخامت و ساختار سطحی پوشش نیکل- بور الکترولس

دوره 12، شماره 28، شهریور 1395، صفحه 51-66

علیرضا ذاکری؛ مجید رهگذر؛ سید ابوالفضل سید سجادی