کلیدواژه‌ها = اکسیداسیون
سنتز و ارزیابی نانوپوشش شفاف گرافن چندلایه برای کنترل اکسیداسیون مس

دوره 19، شماره 55، خرداد 1402، صفحه 60-71

هدا اسعدی پور؛ فخرالدین اشرفی زاده؛ مهدی علی زاده


بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون پوشش کامپوزیتی Ni-TiO2

دوره 15، شماره 39، خرداد 1398، صفحه 91-101

عیسی خوران؛ مرتضی زند رحیمی؛ هادی ابراهیمی فر