نویسنده = مسعود مصلایی پور
تأثیر تعداد پاس در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر توزیع ذرات تقویت‌کننده و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC+BNh

دوره 14، شماره 36، شهریور 1397، صفحه 17-27

آمنه دانشگر؛ مسعود مصلایی پور؛ امیر سیف الدینی؛ مسعود مشرفی فر


تأثیر پارامترهای آسیاکاری مکانیکی بر تشکیل پوشش Ni-Al روی سطح سوپرآلیاژ پایه نیکل (617 Inconel)

دوره 13، شماره 32، شهریور 1396، صفحه 13-22

راضیه اکبرنژاد؛ علیرضا مشرقی؛ مهدی کلانتر؛ مسعود مصلایی پور


فرآیند ساخت و ارزیابی خواص پوشش کامپوزیتی سیلیکا-آلومینا با نسبت‌های مختلف

دوره 12، شماره 27، خرداد 1395، صفحه 71-80

مژگان شفیعی؛ مهدی کلانتر؛ سید صادق قاسمی؛ مسعود مصلایی پور