نویسنده = کیوان رئیسی
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر چگالی جریان پوشش‌دهی بر خاصیت فوق آبگریزی و مقاومت به خوردگی پوشش رسوب الکتریکی نیکل

دوره 12، شماره 27، بهار 1395، صفحه 1-15

سمانه اسماعیل زاده؛ کیوان رئیسی؛ فخرالدین اشرفی زاده