نویسنده = علی شفیعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083

دوره 17، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 11-26

محمد علی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ حسن حسن زاده؛ علیرضا بهزادی؛ نسا زمانی بختیاروند؛ علی شفیعی


2. بهینه سازی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی نیکل- نقره توسط مدل تاگوچی

دوره 15، شماره 39، بهار 1398، صفحه 11-30

مجید زارع؛ مسعود سلطانی؛ علی شفیعی