نویسنده = ویدا خلیلی
تعداد مقالات: 2
2. پوشش هیدروکسی‌آپاتیت – آلومینا کامپوزیتی بر روی آلیاژ NiTi با استفاده از روش پوشش دهی الکتروفورتیک

دوره 13، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 9-19

ویدا خلیلی؛ حسین ملکی قلعه؛ جعفر خلیل علافی؛ محمد حسین سیادتی؛ مهدی جاویدی